Start-ups en Storage 2017

Op Storagenewsletter is weer eens een handig overzicht verschenen. Deze keer over het aantal start-ups dat iets met storage doet en daarvoor eerste of extra financiering kreeg.

De bevindingen bevestigen wat al eerder zichtbaar was geworden. Er wordt nog steeds geld in dit soort bedrijven gestopt. Naar aantal en totale som zelfs meer dan het voorgaande jaar. Wat echter nog meer opvalt is dat het aantal nieuwe toetreders zo goed als opgedroogd is. In 2017 zijn nog maar twee bedrijven gestart.

De quote “the worldwide storage market is no more growing” in het goede overzichtsartikel is echter minder gelukkig gekozen. De markt groeit nog steeds, maar het aantal partijen dat er vanaf de aanbodzijde actief is neemt niet meer toe. Dat laatste blijkt ook uit een andere tabel. Van de ruim 950 storage fabrikanten die sinds 1978 (ruim voor het internet tijdperk!) de markt hebben betreden zijn er 18% gesloten en 28 % is verkocht. In het eerste geval zijn dat merken die echt van de markt zijn verdwenen, in het andere geval is de naam nog enige tijd gevoerd maar is uitfasering daarvan een logische ontwikkeling.

Share:

Reacties zijn gesloten.