Storage acquisities 2017

Het is traditie voor de uitgever van de Storagenewsletter aan het begin van het kalenderjaar een overzicht te maken van alle overnames. Deze keer vallen er twee zaken op.

De eerste is dat het aantal overnames (M&A) in 2017 niet is toegenomen. De piek van 2014 met +70 deals is wederom niet gehaald. Met 52 overnames was 2017 iets rustiger dan 2016. De verklaring die men daarvoor geeft is dat een hoop bedrijven in een staat verkeren die overname in de weg staat. Dat is zonder meer een zeer opmerkelijk oordeel. Het zou overigens zeer goed kunnen kloppen, want de IPO’s van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen van de beurskoersen bij de meeste genoteerde storage bedrijven waren weinig bemoedigend. Tal van andere sectoren deden het wezenlijk beter, ook in de IT hoek. Dat is ook al eerder hier opgemerkt, de belangstelling van investeerders voor storage staat onder druk.

Het tweede punt dat opvalt is dat het overzicht geen melding maakt van nieuwe toetreders. Evenmin worden de echte afvallers genoemd en dat terwijl afgelopen jaar tenminste een bedijrf definitief de boeken heeft gesloten. Zonder instroom wordt de kans op overnames ook weer geringer en blijven partijen over die (zie boven) of weinig interessant gevonden worden of waarvoor de hoofdprijs betaald moet worden.

Share:

Reacties zijn gesloten.