Verklaring voor mogelijke prijsdaling SSDs in 2018

2017 stond in het teken op opwaartse prijsdruk voor SSDs. De meeste gangbare verklaring hiervoor was dat de chipindustrie de stap naar 3D NAND moest maken en bestaande faciliteiten vroeger buiten gebruik had gesteld dan de gewenst bleek. Het opstarten van 3D duurde langer dan verwacht terwijl de marktvraag hoog bleef. Of dat verhaal geheel juist is valt te betwijfelen. Het versneld terugdraaien van productie kan namelijk even goed worden opgevat als een bewuste verkrapping van de markt. De winstmarges en cijfers van de bedrijven in kwestie laten ook alle ruimte voor die verklaring. De winsten waren het afgelopen jaar Continue Reading →

Trendforce voorspelt einde prijsstijging SSDs

De marktonderzoekers bij Trendforce hebben een paar dagen terug over een prijsdaling bij SSDs geschreven. Dat zou een trendbreuk betekenen, omdat in 2017 er alleen maar sprake was van, deels aanzienlijk, opwaartse prijsdruk. De verklaring die hiervoor wordt gegeven heeft minder met de positie van de fabrikanten te maken. Daarvan werd beweerd dat die door het omschakelen van conventionele SSDs naar storage gebaseerd op 3D Nand te weinig capaciteit beschikbaar hadden. Dat er ook signalen waren dat de markt extra werd verkrapt blijft bij Trendforce onvermeld. Het bedrijf meldt wel dat prijzen onder druk staan om de PC-OEM te bewegen Continue Reading →

Trendfocus ziet krimp bij SSD

De onderzoekers bij Trendfocus komen voor de kwartaalrapportage over de SSD markt tot een bijzondere conclusie. Er is sprake van krimp voor alle segmenten, met uitzondering van PCIe voor de zakelijke markt. Als het gaat over storage moet er naar twee zaken worden gekeken: opslag en aantallen. De tellingen waar Trendfocus zich op baseert gaat uit van aantallen. Shipments van SSD’s staan onder druk. Die voor de enterprise markt zou met 7% zijn gedaald , voor de enduser markt noteert het een min van 4,5%. Dat is de overall score. Naar formfactors en interfaces gerekend is er wel een verschil. Continue Reading →

DRAM prijzen onderdruk door wegval hobbyisten

eWeek schrijft over een rapport van Trendforce dat de prijsontwikkeling van DRAM in kaart brengt. In het artikel worden twee zaken benoemd die aandacht verdienen. De eerste is dat afgelopen jaar Kingston wederom de grootste speler op deze markt was met een aandeel van maar liefst 72,5%, gerekend naar omzet. Het andere punt is dat de prijsdruk van het afgelopen jaar alles te maken had met een verminderde vraag (“contraction”) van met name hobbyisten. Doordat deze groep minder kocht voor upgrades, eigen bouw en diversen daalde de wereldwijde omzet met 12%

Flash en SSD’s duurder

De Japanse krant Nikkei geeft in een donderdag verschenen artikel weer wat velen al constateren: met hogere prijzen voor flash worden ook SSD’s steeds duurder. De krant ziet ook in juli de opwaartse prijsdruk onverminderd doorgaan. Inmiddels is er al 14 maanden spraken van steeds een lichte bijstelling naar boven, de afgelopen maand was dat nog 1%, over heel 2017 staat de teller op 20%. De cijfers behoeven wel enige uitleg. De stijging is namelijk groter bij MLC dan bij TLC modellen. Mede daardoor is er verschuift een deel van vraga en aanbod naar de laatst genoemde uitvoeringen. Nikkei maakt Continue Reading →

Momentopname: beste prijs/prestatie verhouding Fujitsu ETERNUS DX200 S4

Eind juni maakte Fujitsu bekend dat het ETERNUS DX200 S4 storage systemen door de SPC was uitgeroepen het systeem met de beste prijs/prestatie verhouding. Logisch dat Fujitsu daar nog even aandacht voor vraagt. Er vallen echter aan paar zaken op. De eerste is dat het persbericht weinig is verspreid of dat het heel weinig is opgepakt. Dat laatste zou kunnen want de score van price/performance ratio of $0.22/IOPS zegt alleen echte insiders iets en die zullen het nieuws wel op andere manieren van Fujitsu horen. Andere punt is de organisatie die de test heeft uitgevoerd, SPC. Dat is volgens de Continue Reading →

Hoe goedkoper kan storage nog zijn – bij Backblaze nu $0.02 per GB

De vraag wat een acceptabele prijs is voor cloud storage wordt al jaren gesteld. Evenzo wordt al langer beweerd dat storage op een bepaald moment gewoon gratis kan zijn. De volumes zijn dan zo hoog dat dat deel van het proces geen geld meer kan kosten. Wat nog wel geld zal blijven – of juist zal gaan – kosten is het transport van data naar de cloud opslag of vanuit de cloud. Met name de Amerikaanse partijen zijn op dit punt weinig transparant en de complete kosten voor cloud vallen hierdoor vaak tegen. Downloaden kost geld Of dat nog lang Continue Reading →