nominet-logo300

1,8 miljoen niet geclaimde domeinnamen bij Nominet

Op 25 juni heeft Nominet een streep gezet onder de procedure waarbij houders van 3rd level domeinnamen automatisch het recht hadden die als 2nd level te claimen. Na een overgangsperiode van vijf jaar blijken 1,8 miljoen houders geen gebruik te hebben gemaakt van dat recht.

3rd level

Nominet is voor het registry landschap een vreemde eend in de bijt. Het is niet alleen de commerciële focus en structuur die opvalt. Historisch gezien is het een registry voor 3rd level domeinnamen. De Britten hebben immers sinds jaren een structuur gebaseerd op .co.uk , .gov.uk et cetera.

Openstellen

In 2014 is besloten de markt ook open te stellen voor 2nd level domeinnamen. Op dat moment waren er al 10,2 miljoen 3rd level domeinnamen geregistreerd. Het aantal toegestane 2nd level namen was 233.000 (bron). Een van de reden waarom die stap werd gezet heeft te maken met de neergang van co.uk. Terwijl elders in Europa nog groei genoteerd werd was op de Britse eilanden een daling ingezet. Het verschil tussen opzeggingen en nieuwe registraties bedroeg dat jaar per maand tussen de 10.000 en 50.000 domeinnamen. 28% van de namen werd niet verlengd. Businesswise was er dus alle reden iets te gaan doen. Het openstellen van het 2nd level domein en daarbij de houders van een gelijke 3rd leven voorrang geven was het resultaat. Bakkerjansen.co.uk zou dus Bakkerjansen.uk mogen claimen.

Tijd voor analyses

Nu, zomer 2019, is de periode waarin de 2nd level namen konden worden geclaimd afgelopen. 1,8 miljoen gereserveerde namen zijn niet opgevraagd. Die zullen de komende periode in batches op de markt komen. Voor zowel registries als registrars wordt het nu tijd deze exercitie grondig te analyseren.

Ook wie geen 3rd level domeinnamen uitgeeft of faciliteert kan nu doorgronden hoe een volwassen markt reageert op een verruiming van het beleid. Zoveel andere min of meer vergelijkbare cases zijn er niet, dus wat dat betreft is enige voorzichtigheid vereist.

Er is de constatering dat de afname van het aantal 3rd level domeinnamen (juni 2019 9,7 miljoen – juni 2014 10,4 miljoen) gewoon doorgaat. De renewel rate is verhoogd, maar die is met 75,3% nog voor verbetering vatbaar. Dat 2nd level domeinnamen echt zijn gaan leven kan nog niet worden gezegd. Als de gereserveerde namen buiten beschouwing worden gelaten is er sprake van een beperkte marktvraag (april +18.000, mei +24.000). Het aantal nieuwe registraties voor 3rd level liggen een factor 5–6 hoger.

Olifant in de kamer

Dit zijn geen cijfers om enthousiast te worden. Het verruimen van de markt binnen het eigen TLD lijkt beperkt te werken. Begrippen als verzadiging, alternatieven en ontbreken van toegevoegde waarde zullen meermaals vallen.

Daarnaast is er de olifant in de kamer die Brexit heet. De afgelopen twaalf maanden is het aantal .EU domeinnamen met houders in het VK zeer sterk afgenomen (-41,7%). Het kan zijn dat Brexit een extra reden is voor houders het portfolio scherp tegen het licht te houden. Dan kan de conclusie zijn dat minder domeinnamen en dus minder kosten op dit moment een betere keuze is dan te investeren in 2nd level namen.