2020 was een goed én een slecht jaar voor e-retailers

Dat e-retailers in 2020 goed zaken hebben gedaan is bekend. Minder bekend is dat het aantal pogingen e-retailers en klanten te duperen explosief is toegenomen. Elke vorm van online fraude en bedrog die mogelijk is bij e-commerce is in 2020 double digit toegenomen.

Zorgeloos shoppen

In 2020 is meermaals door winkeliers, banken en overheden gewaarschuwd voor te zorgeloos online shoppen. De nadruk lag bij die meldingen aanvankelijk op het aanbod van nep medicijnen tegen Covid-19. Later het jaar werd de ID fraude (weer) meer gesignaleerd net als het gericht plunderen van rekeningen.

Ander beeld van PerimeterX

PerimeterX heeft op basis van analyse van vele miljoenen geanonimiseerde api calls een net iets ander beeld over 2020 geschetst.

Om te beginnen registreerde het over de eerste zeven maanden van het jaar een stijging van 84,7 procent bij het bestellen op basis van gestolen gegevens (zie ook het begrip ATO). Hoe die gegevens zijn ontvreemd valt buiten de scope van de rapportage. In Nederland zijn er ook genoeg voorbeelden van. Betaaldienst Klarna komt bij dit soort fraudes veel voor, maar dat heeft ook een andere reden.

Bedrijven die alert zijn op dit soort fraude hebben het afgelopen jaar flink meer verkeer aan de poort afgeweerd. Alleen al in maart was er een plus van 38 procent. Dat betekent dat inloggen met gestolen gegevens of proberen daarmee een bestelling te plaatsten onmogelijk is omdat de gegevens op een blocklist staat die realtime wordt geraadpleegd.

Geautomatiseerd bestellen

Er waren ook andere incidenten rond e-retail die negatief opvielen. Het geautomatiseerd bestellen van schaarse goederen of bewust de prijs opdrijven is meermaals door PerimeterX vastgesteld. Dat spelcomputers en schoenen direct bij lancering wereldwijd uitverkocht waren heeft ook de reguliere pers gehaald.

Scraping

En dan is er nog het verschijnsel scraping. E-retailers hebben volgens PerimeterX ruim 50 procent meer te maken gehad met pogingen tot het scrapen van (delen) van de website. Voor dat verschijnsel zijn twee verklaringen die naast elkaar kunnen gelden. Scrapen gebeurt door concurrenten en derden on de prijzen en voorwaarden elders te kunnen volgen. Het gebeurt ook door lieden die de data nodig hebben om nep webshops in te richten. Die stap is ook nodig om andere gegevens te kunnen stelen en rekeningen te kunnen plunderen.

2020 een goed jaar?

De consument heeft van dit alles betrekkelijk weinig meegekregen. Die ziet alleen dat 2020 een goed jaar was voor de hem bekende e-retailers. Dat er meer schade is geleden dan de jaren ervoor, door e-retailers en consumenten ontgaat hem. Hij heeft evenmin kennis van de enorme hoeveelheid frauduleuze pogingen die wel op tijd zijn gesignaleerd en afgeweerd.