Amsterdam-plaats-OpenTopo

40 procent minder energieverbruik is geen nieuws

De Amsterdam Economic Board presenteerde vorige week een plan om het energieverbruik in de Amsterdamse datacenters met wel 40% te verlagen. De pers nam klakkeloos het persbericht over. Niemand stelde vragen over het ontbreken van details en partijen.

Bouwstop

Dat het energieverbruik van datacenters hoog is en steeds verder toeneemt is al jaren bekend. Dat Amsterdam en de directe omgeving daar last van ondervinden was in kleine kring bekend, sinds afgelopen jaar is het een onderwerp dat internationaal voor hoon, ongeloof en discussie zorgt. Nog niet eerder is in dit deel van de wereld een bouwstop voor datacenters (meervoud) afgekondigd omdat de stroomcapaciteit het niet verder toelaat.

Wat volgde op het besluit van de stad en regio komt zo uit een cursus public affairs. Datacenters lieten de koepelorganisatie het woord voeren en kwamen met stellingen op de proppen om de schaarsteclaim te weerleggen. Parallel daaraan werden activiteiten ontplooid om de publieke opinie en de politiek te paaien. Restwarmte leek daarvoor een goed onderwerp. Als datacenters dat afvalproduct kunnen doorleveren aan huizen en bedrijven kan elders het stroomverbruik worden gereduceerd. Het levert verder een positieve bijdrage aan het milieuvraagstuk, omdat het gebruik van restwarmte voorkomt dat er elders gestookt moet worden voor de verwarming of voor warm water.

De aandacht in de pers voor de restwarmte mogelijkheden was van korte duur. Voor de Amsterdamse politiek is het ook een lastige materie, mede door de problemen met de eigen afvalcentrale waarvan de restwarmte benut moet worden.

Een nieuw jaar – nieuwe kansen

De AEB weet bovenstaande ook. Dat het vorige week is gekomen met het persbericht waarin wordt gesproken over een reductie van het energieverbruik tot 40% is natuurlijk een signaal naar de lokale politiek. De bedrijven die zich verbinden aan dit project laten goede wil zien en een deel hoopt dat het helpt de bouwstop op te schorten of zelfs op te heffen.

Met die agenda is niets mis. Als de sector in staat is het verbruik zo sterk te verminderen dat er geen noodzaak meer voor de bouwstop is dat een mooi resultaat. Wat dat betreft gaat de spreuk “een nieuw jaar – nieuwe kansen” zonder enig voorbehoud op.

Echter

Er zijn echter een paar punten in het plan die opvallen en elders niet zijn benoemd.

  • Als eerste valt op dat enkele individuele datacenters hier de naam aan verbinden. Dat Interxion en IronMountain (voorheen Evoswitch) hier aandoen is goed. Maar waar zijn die andere grote aanbieders en waar is die koepelorganisatie die anders zo graag de pers haalt?
  • De deelname van individuele bedrijven valt op. Waren zij überhaupt eerder bij de discussies betrokken?

2015

De deelname van SURFSara verbaast overigens niet. Het is zelfs volkomen logisch dat deze instelling expliciet is genoemd. Al in 2015 werd daar – in samenwerking met onder andere de HvA – onderzoek gedaan naar het zuiniger krijgen van datacenters, serverracks en individuele servers. Door te focussen op de servers wist men al snel dat besparingen van tientallen procenten mogelijk waren. Inzetten op met maximaliseren van de virtualisering bleek ook nog eens een makkelijk startpunt. De presentaties uit mei 2015 zijn daarna nog vaker gegeven, de onderzoeken liepen ook verder.

Ongeïnteresseerd

De belangstelling in de pers voor dit onderzoek was gelijk nul. Een inmiddels verdwenen tech blog schreef er over, maar de reguliere pers bleef ongeïnteresseerd. Wie ook langs de zijlijn bleven staan waren de gebruikers van servers. De meeste hostingproviders, datacenters en toeleveranciers zagen de voordelen niet in. Voor al deze groepen is het bericht waarmee de AEB is gekomen dan ook nieuws.

En hoe goed de bedoelingen van de bedrijven ook mogen zijn. De EAB communicatie blijft vooralsnog redelijk vaag en wat belangrijker is: het besparingspotentieel is ruim drie jaar geleden al aangetoond. Wat dat betreft is de melding over minder de melding over 40 procent minder energieverbruik van AEB oud nieuws gewoon oud nieuws.