geld euro

500 miljard dollar minder voor IT dit jaar – dat heeft uitleg nodig

geld euroGartner laat weten dat door Covid-19 dit jaar $500 miljard minder aan IT besteed wordt dan eerder was berekend. Een gigantisch bedrag. De pers zal het bericht ongetwijfeld oppakken en gebruiken om de huidige crisis te illustreren. De kans op foute conclusies en adviezen is daarbij groot. De melding heeft echt enige uitleg nodig.

Minder IT is niet uniek

Om te beginnen is een fors lager budget voor IT op wereldwijde schaal geen unieke gebeurtenis. Zoiets is al vaker voorkomen, maar dat is slechts bij de insiders bekend en de oudere generaties.

Over de huidige voorspelling kan het volgende worden gezegd. Ten eerste, er blijft nog steeds geld voor IT beschikbaar, Gartner gaat nu uit van $3.400 miljard. Dat is nog steeds heel veel. Het andere punt is dat deze krimp volgt op een jaar waarin de budgetten ook al met 8% waren afgenomen.

Dat Covid-19 nu extra veel roet in het eten gooit mag duidelijk zijn. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de IT markt al minimaal 12 maanden aan het kwakkelen is. Er zijn vorig jaar al meerdere redenen gegeven waarom dat het geval was. De handelsoorlog tussen de VS en de VRC is er daar een van. Een uitgebreide uitleg van de IT budgetten zal ook melding maken van golfbewegingen bij investeringen.

Willen of kunnen uitgeven

Minder geld uitgeven aan IT heeft op dit moment dus niet uitsluitend te maken met de impact van Covid-19. De afgelopen week zijn er twee meldingen geweest die daar op totaal verschillende wijze invulling aan geven.

Notebooks

Op 12 mei was bij Digitimes te lezen, dat Notebook ODM zich zorgen maken over het derde kwartaal van 2020. Deze bedrijven hebben de laatste weken op volle toeren gedraaid. Ze hebben de achterstand weggewerkt die door de lockdown in de VRC was veroorzaakt. Tegelijk hebben ze te maken met een vraagexplosie omdat overal ter wereld laptops nodig zijn voor de home offices.

De vier grootste ODMs hebben per saldo een goede maand achter de rug en de lopende maand zal ook positief zijn. Ze zijn echter van mening dat dit een eenmalige boost is. Per Q3-2020 zal de markt weer terugvallen naar de oude volumes. Dat is dan een markt die net als 2019 geen groei kent. Het is namelijk een verzadigde markt. De consument heeft geen behoefte aan een extra of nieuwere laptop. Hier wil men geen geld aan uitgeven. Dat type budget uit uitgave staat dus onder druk.

Amadeus

Amadeus is een van de internationale aanbieders van IT systemen voor de luchtvaart. Het reserveringssysteem is de meeste bekende dienst, maar het portfolio is veel breder. Dit bedrijf heeft twee dagen terug de kwartaalcijfers gepubliceerd en uitleg gegeven over de huidige business.

De luchtvaart ligt grotendeels stil. Amadeus heeft voor bijna alle diensten en producten een double digit krimp te melden. De aandeelhouders zijn hierover uitgebreid geïnformeerd. In de toelichting op de cijfers staat genoemd dat uitgaven worden teruggeschroefd of bevroren. Iedereen kan zich daarbij voorstellen dat het dataverkeer en de hoeveelheid compute power de laatste maanden fors lager is geweest.

Het bedrijf heeft echter ook besloten IT investeringen te heroverwegen. De bedoeling was geld uit te geven om de voorspeld groei te kunnen opvangen. Groei wordt de komende periode niet verwacht. Amadeus is van mening dat het onmogelijk geld kan uitgeven aan IT als de bestaande roadmaps geen enkele waarde meer hebben. De budgetten zijn er, maar zullen voorlopig niet worden gebruikt. De kans dat het gereserveerde geld een andere bestemming krijgt sluit het niet uit.

Complex

De twee voorbeelden geven aan dat achter het verhaal van Gartner meerdere complexe verhalen zitten. De IT sector heeft in ieder geval te maken met deels verzadiging en deels extreme voorzichtigheid. Dat een deel van de budgetten voor IT nu als sneeuw voor de zon verdwijnt mag ook duidelijk zijn. Zo zullen er nog wel wat deelverklaringen zijn die onder de streep zorgen voor veel minder budget. Waarschijnlijk zal uitleg die de brede waaier van oorzaken benoemt en de IT markt beschrijft ontbreken bij de meeste artikelen over deze melding.