ADAC

ADAC pleit voor data verwijder automatisme bij huurauto’s

ADACDe ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB, heeft afgelopen week gepleit voor nieuwe regels bij huurauto’s, waarmee de verhuurder na elke huur automatisch bepaalde data van de huurder wist. Het gaat daarbij om de data die door het connecten van de smartphone met de auto in het voertuig wordt opgeslagen.

Bluetooth koppelingen

Het is de normaalste zaak dat een automobilist zijn smartphone via Bluetooth verbindt met zijn voertuig. Daarmee is in ieder geval veilig, want handsfree, bellen gegarandeerd. Er zijn ook andere functies, zoals navigatie en agenda synchronisatie die veiliger rijden bevorderen.

Bekend is ook dat niet iedereen zijn Bluetooth opties voldoende afschermt. Bij het instappen van een taxi of huurauto deelt men zo onbewust gegevens met een auto waarover men geen controle heeft. In dat geval lekt de houder van de smartphone data.

ADAC wijst op risico’s

De ADAC wijst in een persbericht op het risico van dit ongewilde datalekken of datadelen. Daarbij is kijkt men alleen naar huurauto’s. Waarschijnlijk omdat dit een meer logische link heeft met de achterban en omdat (op papier althans) het reisseizoen weer kan beginnen.

Wat de automobielclub adviseert is glashelder. Huurders van auto’s moeten steeds voor het inleveren van het voertuig het Infotainment-Systeem terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Daarbij merkt men wel direct op dat dit lang niet altijd makkelijk te vinden is. Daarom is er het tweede advies de smartphone-koppel functie te resetten. Beide adviezen gelden overigens voor de reguliere huurauto’s en bij “carsharing”.

Ontbreken van procedure en automatisme

Het beste zou natuurlijk zijn als naast de huurders ook de verhuurders hier alert op zijn. ADAC meldt dat slechts een deel van de verhuurders een procedure, automatisme heeft voor het wissen van data. Er zijn zelfs aanbieders die toegeven daar nog nooit aan gedacht te hebben. De onbekendheid en de minimale awareness bij aanbieders is ook de reden dat er niet overal instructies (*) klaar liggen voor het wissen van die data.

Huurauto’s als datalek

Wat ADAC niet aanstipt is de omvang en aard van het datalek dat kan ontstaan en het makkelijke misbruik. Mogelijk is dat voor de communicatie een brug te ver. Maar ADAC noemt meerdere voorbeelden van data die uit  het Infotainment-Systeem van huurauto’s of deelmobielen kan worden gehaald. Data die daar niet had mogen staan en ook nog eens met letterlijk een druk op een knop kan worden gewist of gekopieerd.

 

(*) Europacar is voorbeeld van een verhuurder die dat wel heeft geregeld, maar het staat op een onlogische plaats.

Een groot deel van onze huurauto’s is voorzien van diverse systemen / software zoals navigatie, Bluetooth en een carkit. Het gebruik van deze systemen / software is de verantwoordelijkheid van de huurder en / of bestuurders van het betreffende voertuig. Gegevens die ingevoerd worden en apparaten die gekoppeld worden aan onze huurauto’s, dienen door de huurder en / of bestuurders zelf verwijderd te worden.