pixabay-cyber-4188727

Allianz januari 2020: dit gaat het jaar van de cyber incidenten worden

pixabay-cyber-4188727In januari van dit jaar maakt Allianz verzekeringen bekend dat voor het eerst cyber incidenten op de eerste plek stonden in de Allianz Risk Barometer. De jaarlijkse peiling in meer dan 100 landen onder meer dan 2.700 experts aan het einde van 2019 had dat aangetoond. 2020 is waarschijnlijk een jaar waarin iets anders meer aandacht heeft gekregen.

De Allianz Risk Barometer (pdf link) verschijnt al de nodige jaren. De methodiek is bekend en het doel van de rapportage ook. Allianz is al dominante speler op de (her-) verzekeringsmarkt zeer geïnteresseerd in de trends. Daarop kan het de producten en voorwaarden aanpassen. Dat vooral de input van experts uit grote organisaties wordt verwerkt is een bekende beperking van de onderzoeken. Evenzo geldt dat het weinig zinvol de koers uitsluitend aan de hand van “globale trends” te bepalen. Maar voor een eerste indruk zijn de barometers goed te gebruiken.

Volgens de geraadpleegde experts zou 2020 het jaar worden waarin de zorgen om cyber incidenten groter zouden zijn elke andere bron overlast. Voorheen was de vrees om een verstoring van de supply chain goed voor de eerste plek. Logisch ook, want als er geen schepen kunnen laden, lossen of varen is de economische schade enorm. Bij vliegtuigen en vrachtwagens idem.

De kans op natuurrampen als factor die het zakendoen in 2020 negatief konden beïnvloeden werd door 21 procent van de groep genoemd. Daarmee stond het op een vierde plek in de top tien, een plaats lager dan in de 2019 barometer.

Begin 2020, niet meer dan een paar weken na het publiceren van de Allianz barometer is duidelijk geworden dat die voorspellingen niet zo accuraat waren. Het is een pandemie – die categorie komt niet eens voor in de 2020 ranking – die alles overhoop heeft gegooid. Covid-19 heeft de supply chains voor alle sectoren maandenlang in de tang genomen. Zelfs nu nog is her en der sprake van vraag en aanbod die nog steeds niet in evenwicht zijn.

Cyber incidenten zijn nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Door de pandemie zijn nieuwe mogelijkheden en doelwitten ontstaan. Wat dat betreft kan Allianz stellen dat de voorspellingen wel zijn uitgekomen. Maar dat vergt dan wel de nodige creativiteit.

Als 2020 iets heeft aangetoond dan is het wel de korte houdbaarheid van voorspellingen.