gokken

Als gokken verboden is, dan is de cloud geen oplossing

In veel Amerikaanse staten is gokken verboden en dat geldt ook als het aanbod in “de cloud” zit. Daarmee is een poging van de staat Florida met een omweg gokken toe te staan afgeschoten.

Gereguleerd of verboden

Gokken, in welke vorm dan ook, is in veel landen gereguleerd. In Amerika is dat ook het geval, maar de regels verschillen per staat. Een bekende uitzondering op het verbod fysiek gokken aan te bieden in veel staten is dat de gebieden waar de inheemse bevolking woont van het verbod zijn uitgesloten. Op die manier is er voor die bevolkingsgroep een omvangrijke vorm van inkomsten. Voor de overheid op staat en federaal niveau blijft er nog enige controle mogelijk.

De staat Florida is een van de landsdelen waar een verbod op gokken van kracht is. In het gebied zijn ook zones waar de inheemse bevolking het “voor het zeggen” heeft. Die groep biedt op kleinschalige wijze casino’s aan. Kleinschalig, omdat ze maar een klein leefgebied hebben ten opzichte van de hele staat.

Online aanbod

De overheid van Florida dacht dat met een online gokaanbod de geldkraan kon worden opgezet. Veel extra inkomsten via de belasting op het gokken en nog steeds binnen de grenzen van de wet. Het idee was namelijk het online aanbod te laten verrichten door de inheemse bevolking.

De rechter heeft daar echter een stokje voor gestoken (bron). Het plan zelf en zijn uitspraak laten zien hoe groot de afstand in kennis tussen partijen kan zijn. Voor de rechter is het namelijk en uitgemaakte zaak. Waar de server ook staat maakt voor de eindgebruiker niet uit. Die woont in de staat Florida en hem is het verboden te gokken, behoudens in het gebied van de inheemse bevolking. In het geval van online aanbod vindt het gokken plaats vanuit de woning. Die woning staat in Florida en daar is gokken verboden.

Een beredenering die staat als een huis. In lijn met wat in andere staten geldt en min of meer wat ook in Nederland van toepassing is. De fysieke locatie van de persoon die je aanspreekt met je aanbod bepaalt of het legaal is. (Detail: het aanspreken kan blijken uit de domeinnaam, de taal en de betaalmogelijkheden)

Cloud is overal en nergens

De voorstanders gooiden het nog even over een andere boeg. Ze wezen erop dat er geen sprake was van fysieke hosting. Het aanbod te gokken werd gedaan vanuit de cloud. Het gokken zelf vond daar ook plaats. De cloud is overal en nergens, vooral niet ergens fysiek in Florida.

Maar die poging maakte weinig indruk. Het voorstel online gokken voor burgers van Florida toe te staan is in strijd met de wet. De cloud is vaak, maar niet altijd een oplossing.