Over AEB

Amsterdam – afval chaos en ICT

Via het landelijke nieuws zal de lezer kunnen weten dat Amsterdam een nieuw hoofdpijndossier met ICT component heeft. Het heet AEB en staat voor de afvalverwerking van de stad. Daar is zo veel mis dat het bedrijf zomaar kan omvallen.

Ambtelijk wordt commercieel

Het Afval Energie Bedrijf in de Amsterdamse havens is een vreemde organisatie. Het komt voort uit een puur ambtelijke organisatie. Het was het eindpunt voor alle ritten van wagens van de stadsreiniging. Na decennia is het in de markt gezet als een organisatie die ook oog had voor de markt, commercie en innovatie.

Ingrijpen toezichthouder

Die ommezwaai is op meerdere punten zo uit de hand gelopen dat keihard aan de rem is getrokken. Het bedrijf is zo gevaarlijk dat de toezichthouder dreigde in te grijpen. Omdat de directie zelf halsoverkop de capaciteit heeft teruggebracht is de blamage van verzegeling en stilleggen door de toezichthouder schijnbaar net voorkomen. Dat is in ieder geval de strekking van het meest uitgebreide bericht over de chaos bij de AEB.

ICT

De link met providers en security in bovenstaande is minimaal. Toch speelt die in het hoofdpijndossier een hele belangrijke rol. Het Parool, dat afgelopen zaterdag het dossier uitlegde, heeft daar het volgende over geschreven:

“Er draaien te veel en verouderde ICT-systemen naast elkaar, zonder dat het personeel weet hoe de programma’s in elkaar tekens…”

In het geheel van berichtgeving over de AEB valt deze constatering weinig op. De boodschap is echter alleen al hierdoor vernietigend. Het is namelijk niet de eerste keer dat de gemeentelijke ICT (dat de AEB is verzelfstandigd, doet niet af aan die constatering) een chaos blijkt te zijn. De stadsdeelraden, de centrale stad, tal van diensten zijn de afgelopen jaren al “betrapt” op ICT die op dezelfde wijze werd beschreven.

Waar het bedrijfsleven prikkels heeft om legacy uit te faseren, of er minimaal voldoende grip op te houden, lijkt dit voor gemeentelijke diensten in Amsterdam niet op te gaan.

Dreiging

De situatie bij de AEB laat nog iets anders zien. We spreken over dreigingen door cybercriminelen. Niet bevriende staten kunnen via cybersabotage delen van het land ontwrichten. Dat soort dreigingen is reëel. Ondernemers uit de IT sector hebben ook oplossingen om die risico’s voor zichzelf en de klanten te minimaliseren. Maar hebben we daardoor nog wel voldoende aandacht voor de legacy ICT die in bedrijven in Amsterdam en wordt ingezet voor processen waar niemand 100% grip op schijnt te hebben?