MorganStanley

Bank over Azure versus AWS

MorganStanleyDe Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft recent naar de grote cloudaanbieders Azure en AWS gekeken. Het concludeert dat voor IaaS en PaaS de partij achter Windows betere kaarten in handen heeft dan de boekverkoper.

Analisten niet beleggers

Morgan Stanley komt tot de conclusie dat Azure een betere keuze is dan AWS op basis van de AlphaWise CIO survey. Die wordt per kwartaal gehouden onder CIO’s. Daarnaast bestaat onder de zelfde naam ook een heel studieprogramma voor met name analisten. De bedoeling van de survey is niet te komen tot een advies over individuele bedrijven voor beleggers. Het is puur bedoeld om de markt beter te begrijpen.

Drie jaar

De vragen die de CIO’s zijn gesteld hebben betrekking op de aankoopintentie en budget prioriteiten. Azure blijkt voor de komende drie jaar de preferred IaaS en PaaS leverancier te zijn. Dat zelfde gaat op voor hybride cloudomgevingen. Daar besteedt 39% van de CIO’s liever en meer geld aan Azure dan aan AWS. Dat komt tot 25%. Bij 36% procent worden andere cloudaanbieders genoemd.

Dip

De survey is in Q1-2020 doorgevoerd. Duidelijk is dat het plaatsvond voor de lockdown in veel landen speelde. Toch was er al sprake van enige voorzichtigheid. In februari was namelijk sprake van 3,6% budget groei voor cloud in de komende periode. Dat is een bescheiden percentage. De antwoorden die in maart volgende hebben van de plus een min gemaakt. De verwachte budget verandering is nu dip van 3,2%. Ook dat lijkt vooralsnog een bescheiden cijfer.

De kans dat de komende AlphaWise CIO survey een veel grotere min laat zien is groot, de lockdown in de VS is immers pas in april ingegaan.

Indicatie

De enquête van Morgan Stanley is ondanks de sterke focus op de Amerikaanse markt interessant en de timing. Het is namelijk een indicatie dat voor het eerst sinds 2018 (!) AWS over een periode van drie jaar niet meer als de onbetwiste kampioen wordt gezien.

Dat past in het beeld dat andere kwartaalcijfers al langer laten zien. De boekverkoper heeft nog steeds een forse voorsprong op de andere cloudpartijen. Die zijn steeds beter in staat met een aantrekkelijker aanbod te komen. De afstand tussen de nummer 1 en de rest wordt elk kwartaal iets kleiner en dat komt dus onder andere omdat volgens de bank omdat CIO’s liever meer uitgeven aan Azure dan aan AWS. De bevindingen van Morgan Stanley sluiten overigens aan op wat een andere bank, Goldman Sachs, in januari al rapporteerde.