justice-2071539-rechter-rechtbank-rechtspraak

Booking.com als merk erkend door hoogste Amerikaanse rechter

justice-2071539Na een jarenlange strijd heeft het Amerikaanse Supreme Court bepaald dat Booking.com als merk geldt en daarom kan worden ingeschreven bij het Amerikaanse merkenbureau. In de VS zullen juristen het vonnis grondig hebben doorgenomen. Voor de EU is het vooralsnog minder belangrijk. Maar toch.

Generieke namen

Wie meer dan twintig jaar domeinnamen voor zijn klanten registreert of daar de houder van is heeft nog meegemaakt dat gewone woorden niet konden worden vastgelegd als domeinnaam onder dot NL. Generieke namen of woorden waren ook bij het BeneluxMerkenBureau of de Kamers van Koophandel niet te registeren. Wie wel iets generieks wenste week daarom maar uit naar .COM. Dat verklaart waarom de oudste domeinen met Nederlandse inhoud en een algemene naam zo vaak die extensie hebben.

Begin van deze eeuw zijn die registratie beperkingen voor .NL verdwenen. Maar voor het beschermen van de naam via het merkenbureau en of de KvK was er geen oplossing. Het Nederlandse beeld gold ook voor andere landen.

Booking.com

Het bedrijf Booking,com, dat recent uitgebreid het nieuws haalde, heeft jarenlang gepoogd de domeinnaam als merk geregistreerd te krijgen als merk in de VS. De domeinnaam was zo generiek als maar mogelijk is. Voor het merkenrecht was dat een probleem, maar het bedrijf wilde het generieke woord, de punt en de extensie COM vastleggen.

Het Amerikaanse merkenbureau heeft dat geweigerd, want te generiek en het kan niet zo zijn dat dagelijks taalgebruik kan worden gemonopoliseerd door het bedrijfsleven. Dat het omstreden bemiddelingsplatform daarbij de registratie op het woord plus de .COM van toepassing wilde laten zijn maakte weinig uit. De registratie leidt namelijk ook tot bescherming van delen van de handelsnaam. De rechters vreesden dat niet alleen het gebruik van het begrip Booking maar ook dat van .COM voor problemen kon gaan zorgen.

Hoogste rechters

Na alle mogelijkheden te hebben benut is de zaak uiteindelijk voor het Supreme Court gekomen. Daar is opvallend genoeg beslist dat de registratie van de registratie moet worden toegestaan. Men heeft zich schijnbaar laten leiden door onderzoek van het bedrijf waaruit moet blijken dat consumenten geen verschil zien tussen de bedrijfsnaam en de domeinnaam.

Om een tsunami van vergelijkbare claims te voorkomen is in het vonnis opgenomen dat:

While we reject the rule proffered by the PTO that ‘generic.com’ terms are generic names, we do not embrace a rule automatically classifying such terms as nongeneric. Whether any given ‘generic.com’ term is generic, we hold, depends on whether consumers in fact perceive that term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class.

Met andere woorden: voor het Supreme Court geldt dat aan deze uitspraak geen verdere rechten kunnen worden ontleend. Iedereen die een zelfde claim neerlegt moet ook de hele rechterlijke molen door. Dat moet afschrikkend werken, maar of multinationals zich daardoor laten afschrikken?

Het zal weinig indruk maken op het Benelux Merkenbureau of de EU tegenhanger met de Amerikaanse uitspraak over het merk Booking.com in de hand een inschrijving af te dwingen. Maar vanzelfsprekend valt niet uit te sluiten dat sommigen dat wel zullen proberen. Net als in het verleden Jan en alleman probeerden alle gewone Nederlandse woorden als .NL en KvK inschrijving vast te leggen en daarvoor alle mogelijke trucjes uit de kast trokken