china

China en domeinnamen – een lastig onderwerp

Omdat China zo’n groot en bevolkingsrijk land is, is de lokale markt voor domeinnamen niet te vergelijken met wat in Nederland gebeurt. Naast de aantallen is er ook een veel sterkere neiging namen te registeren met het oog op speculatie. De cijfers over 2022 laten zien dat er ook andere ontwikkelingen zijn.

Speculatie

Technite heeft al eerder gewezen op de, naar Nederlandse begrippen, onvoorstelbaar grote schommelingen in registraties van domeinnamen in China. Registrars en handelaren hebben in het verleden duizenden namen onder nTLD’s vastgelegd met als enig doel die op termijn met winst te kunnen verkopen. Die werkwijze is jaren goed gegaan, maar zelfs al voor de uitbraak van Covid-19 kwam daar de klad in. De vraag was zo gering dat er zelfs handelaren en registrars door in de problemen zijn gekomen. Bij elke vorm van speculeren en gokken is dat risico aanwezig. Hier ging het om tienduizenden domeinnamen die moesten worden opgeheven.

Domainsquatting

Een andere reden waarom het aantal registraties door Chinese burgers en ondernemers onder druk staat is heeft te maken met het grotere aantal procedures. Domainsquatting en domeinkaping is een verschijnsel dat behoorlijk veel voorkwam, maar inmiddels lijkt ook in China door te dringen dat dit geen goede business is. Het aantal procedures neemt weliswaar nog niet af, maar de aantallen betwistte domeinnamen wel.

.CN daling

Dat speculatie niet langer loont kan ook worden afgeleid uit de cijfers over het nationale tld .CN. Die database verloor in de eerste helft van 2022 ruim 2 miljoen records. Tien procent van de registraties is doorgehaald en de teller stond afgelopen zomer nog op 17,8 miljoen domeinnamen. Die daling is gering dan bij het aantal .COM registraties op naam van Chinese entiteiten. Dat zou zijn afgenomen met “maar” zes procent.

Groei en vraagtekens bij gTLDs

Dalingen troef? Nee, want het aantal geregistreerde namen onder een gTLD zou zijn toegenomen met ruim 20 procent tot 4,5 miljoen. Die groei roept vragen op. Op het eerste gezicht lijken de oude tijden van grootschalig registeren met het ook op doorverkoop weer te herleven. Zijn dit dan de zelfde spelers van eerder of is er een nieuwe lichting actief? Of zien we hier een verschuiving van de meer generieke TLDs, en helemaal die met Westerse registries naar nieuwe? Beide is mogelijk en het blijft vooralsnog lastig de cijfers beter te duiden.