chips

China maakt minder chips – verklaringen voor mogelijke trend

Volgens de South China Morning Post lag de productie van chips in heel China in augustus meer dan 24 procent onder het niveau van 2021. In juli was er ook al een daling. Toen ging het om ruim zestien procent. Het aantal bedrijven dat chips maakt is dit jaar met ruim 3.400 afgenomen. Het gaat dus niet goed met dit deel van de Chinese economie.

Welke bedrijven

De cijfers laten duidelijk zien dat een grote groep Chinese bedrijven het moeilijk moet hebben. De vraag die daarbij gesteld moet worden is om welke bedrijven het dan gaat. Spreken we hier over de “semiconductor industrie”, gaat het ook om de toeleveranciers tot en met de bedrijven die de catering verzorgen?

Het genoemde aantal van +3.400 bedrijven lijkt echt alleen betrekking te hebben op bedrijven waarvan “semiconductor” de core business is. Er zullen dus ook nog eens honderden, zo niet duizenden, bedrijven geraakt zijn die andere goederen of diensten leverden.

Welke producten

Een andere onvermijdelijke vraag is om wat voor chips het hier gaat. Zo te zien gaat het om alles, want de totale output is gekrompen. Elke sector heeft minder chips afgenomen. De vraaguitval is getriggerd door de Covid-19 maatregelen die voor delen van het land gelden. Fabrieken kunnen daardoor niet produceren, vervoeren of verwerken. Dat zorgt niet alleen voor te weinig producten. In de betroffen gebieden is er ook geen handel meer mogelijk. Bedrijven en consumenten kunnen bijna niets kopen als er lockdowns van kracht zijn.

Om de situatie voor de Chinese IC producenten nog lastiger te maken is er sprake van vraaguitval uit het buitenland. De afhankelijkheid van China is na twee jaar met de pandemie bekend. Inkopers en ook regeringen zoeken alternatieven voor producten uit China. Deze vraaguitval is nu nog bescheiden in omvang. Een nieuwe IC fabriek is immers niet binnen een jaar operationeel, maar wat wel gebeurd is dat bestaande fabrieken buiten de VRC de productie verhogen en ook het portfolio verbreden.

En dan is er nog de handelsoorlog die de Chinese bedrijven parten speelt. Op een legale manier aan Westerse kennis komen wordt steeds lastiger. Het is daarom goed mogelijk dat daling die nu zichtbaar is, deel van een trend is. De trend dat de vraag naar chips uit China afneemt en dat andere landen zich weten te positioneren als waardige concurrenten voor IC productie.

 

(bron)