VRC-china-vlag

Chinese tech bedrijven verliezen in vier maanden $823 miljard beurswaarde

Op het snijvlak van politiek, tech en security, dat is een beschrijving voor hetgeen met Chinese tech bedrijven gebeurt. Waar het ergens eind 2020 vooral leek op ingrijpen op politieke en juridische gronden is nu sprake van meer factoren. Het soort bedrijven uit de VRC dat opeens de pers haalt is ook veel groter. Enige punt van overeenkomst is dat ze allemaal zwaar leunen op online.

Vorig jaar was er al de nodige ophef over de beursnoteringen van een aantal Chinese start-ups. Vervalste boekhoudingen, grootschalige fraude en andere misstanden zorgde voor een verlies van vertrouwen op met name de Amerikaanse beurzen voor dit soort nieuwkomers. Die ophef stond dus helemaal los van de handelsoorlog.

Die handelsoorlog leidde en leidt er bijvoorbeeld toe dat een aantal Chinese ondernemingen niet meer actief mag zijn op de Amerikaanse markt. De beursnoteringen komen daardoor ook verplicht te vervallen.

Echte misstanden bij tech bedrijven?

Sinds begin 2021 is er een ander soort ophef bijgekomen. Het zijn de Chinese autoriteiten die in het eigen land veel harder ingrijpen bij tech bedrijven. Of het gaat om het bestrijden van echte misstanden of dat het politieke acties zijn is niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat een aantal argumenten nu ook omgekeerd wordt gebruikt. Voorheen waren het de Amerikanen en Indiërs die Chinese bedrijven de toegang tot de markt onmogelijk maakten op grond van de nationale veiligheid, het welzijn van de burgers en andere binnenlandse argumenten.

Zelfde argumenten voor binnenlands gebruik

Beijing hanteert die argumenten nu om de Chinese tech bedrijven te weerhouden van beursnoteringen in het buitenland en om de activiteiten in het eigen land aan banden te leggen. De impact van die acties zijn groot. Op dit moment is omgerekend $823 miljard aan beurswaarde van Chinese tech bedrijven verdampt. Ook voor een groot land als de VRC moet dan consequenties hebben.

Zeepbel en impact?

Of het concreet betekent dat een zeepbel met veel overaanbod leegloopt kan nog niemand doorgronden. Wel duidelijk lijkt dat als er zoveel bedrijven beknot worden de vraag naar achterliggende (cloud) IT infra voor al die apps en processen moet verdampen. De eerste vraag is of dat gaat leiden tot een mindere vraaggroei bij de lokale hyperscalers in de VRC. Vervolgens kan gekeken worden naar de reeds bestaande data, samenwerkingen en vooral internationale activiteiten. Bedrijven waarvan de geldkraan wordt dichtgedraaid kunnen hele rare fouten sprongen maken.