chips-moederbord

Chipschaarste leidt ook tot slechtere en foute chips

Een bericht in de Japanse pers wijst op een naar gevolg van de chipschaarste, er worden meer chips gebruikt die voorheen afgekeurd zouden zijn.

Oorzaak en bredere context

Over de status en oorzaak van de chipschaarste gaat nog veel geschreven worden. Een groot deel van de pers richt zich alleen op die producten. Beter zou het zijn de bredere context duidelijk te maken. Het zijn namelijk niet alleen chips waarbij de vraag grotere is dan het aanbod. Het geldt ook voor witgoed, bruingoed, kleding en meubels. Alles met een lange supplychain met veel schakels heeft te maken met problemen.

Nu is er echter een wezenlijk verschil tussen die genoemde goederen en chips. Chips zijn een component, geen eindproduct. Goederen waaraan gebrek is, dat leidt tot het zoeken naar alternatieven. Op component niveau is dat vaak niet mogelijk. Daarom is het geringe aanbod van chips een probleem.

Risicovolle alternatieven

Wat nu in de Japanse pers verschijnt is een indicatie dat men toch probeert een alternatief te hebben. In plaats van de goede “A grade” chips wordt uitgeweken naar “B grade” chips. Die moeten als zodanig herkenbaar zijn. Het is ook niet toegestaan ze zonder verder testen in eindproducten te verwerken. Toch is dat schijnbaar wat nu gebeurt.

Het is zelfs nog een stap erger OKI (hier nog bekend van de printers) communiceert dat 30 procent van bepaalde chips die het krijgt geleverd niet in orde zijn. Het is een mengelmoes van imitaties (!), B grade, echt afgekeurde chips en hergebruikte chips. De risico’s die de inzet hiervan met zich meebrengt laat zich raden. In ieder geval is de kans op storingen en minder betrouwbaarheid groter.

Cyberveiligheid

Wat OKI en consorten niet zeggen is dat er naast de fysieke veiligheid (kortsluiting door defecte chips) ook nog de cyberveiligheid een punt van aandacht moet zijn. Let iedereen op dit moment wel goed genoeg op dat de chips en moederborden met onderdelen niet ongewilde communicatie features bezitten. Tijden van chipschaarste zijn ideaal om naast slechte ook gemanipuleerde chips en onderdelen in de markt te zetten.