Cloud en jargon

De kwartaalcijfers die de afgelopen dagen door de drie hyperscalers zijn gepubliceerd laten duidelijk zien dat de groei van cloudgebruik stevig blijft toenemen. Cloud wordt steeds meer een commodity en daarmee verandert ook het type klant. Dat heeft consequenties voor de communicatie.

Bron van de groei

De drie bedrijven zijn integraal onderdeel van andere organisaties. De gedetailleerdheid van de rapportages over de cloud bedrijfsonderdelen is daarom minder dan waarop cloud experts hoopten. Ondanks die beperking wijst genoeg op een forse groei van omzet en winst. Die groei komt niet alleen omdat grote bedrijven of overheden voor het eerst gebruik maken van cloud diensten of de bestaande consumptie opschroeven. Het zijn vooral nieuwe gebruikers, waaronder veel kleinere bedrijven, instellingen en overheidsinstanties die nu de markt betreden. Deze groep heeft de kat uit de boom gekeken en waagt nu ook overstap van on premise gebruik naar cloud consumptie.

Boodschap

De nieuwe cloud gebruikers vertegenwoordigen een breed en gemêleerd gezelschap. Ze verschillen op een punt ook sterk van de cloud pioniers. In lijn met de theorie van Rogers zijn dit niet de innovators, early adopters of early majority. Of het meer de late majority betreft dan de laggards is interessant om uit te zoeken, maar voor veel cloud aanbieders is iets anders belangrijker.

Deze nieuwe groepen gebruikers zit niet te wachten op een berg cloud jargon. De doodzonde die een cloud aanbieder hier kan maken is veel tijd en energie stoppen in een technisch betoog waar de basis principes en mogelijkheden van cloud worden uitgelegd. Dat is te veel informatie, met als risico dat de prospect afhaakt.

De nieuwe lichting cloud gebruikers hebben in de regel een min of meer concrete vraag, waarop een vorm van cloud het antwoord kan zijn. De verkoper die begrijpt dat de techniek steeds minder boeit, jargon een valkuil van jewelste is en daar zijn pitch op aanpast heeft de beste kans tot een deal te komen.