640px-Cumulus cloud

Cloudbrokers – noodzaak of overbodig?

Circa vijf jaar geleden waren cloudexchanges en cloudbrokers een hype. Overal doemden berichten op dat cloud zo complex was, dat een externe partij nodig was om het vraag en aanbod op klant niveau te regelen. Anno 2020 is het begrip cloud broker nog maar heel weinig te lezen. Toch schijnt er vraag naar te zijn.

Nieuw

Cloud brokerage werd in 2013-2015 gezien als een compleet nieuwe tak van sport om vooral de grotere bedrijven zonder enige cloud kennis te kunnen helpen. De businessmodellen die daarbij hoorden vertoonden veel overeenkomsten met de klassieke consultancy. De tarieven leken ook op elkaar. Een van de hoogtepunten in Europa was de melding van de Deutsche Boerse met cloud brokerage te komen. In plaats van de handel in aandelen, obligaties en andere waardepapieren handelen in cloud diensten dus. Het idee was dat overaanbod en non reguliere vraag via een beurs het beste aan elkaar gekoppeld konden worden. De handelaren die dit mogelijk gingen maken waren cloudbrokers, cloud handelaren (CB’s).

Deceptie

Tegen 2016 – een jaar na de officiële start – is de stekker uit de Duitse cloudbeurs getrokken. Vraag en aanbod waren te gering om een dure organisatie te kunnen bekostigen. Daarnaast bleek dat voor het matchen van het core aanbod IaaS ook andere methodes mogelijk waren. De Duitsers waren niet de enigen die daar achter kwamen. Ook in Nederland verdwenen bedrijven die claimden als cloudbrokers de cloud gebruikers geld te kunnen besparen.

De deceptie bij de verliezers was groot. Het businesscase van cloud brokerage klonk namelijk goed. Er is zelfs een grote telecom onderneming die overwoog een eigen cloud bemiddelingstak op te tuigen. Daarbij wilde men IaaS, PaaS en SaaS in het portfolio opnemen. Daar is in ieder geval na 2017 niets meer van gehoord.

Overbodig

De vraag die al in 2013 werd gesteld was of CB’s echt nodig zijn. En zo ja, was er dan nog een verschil tussen “need to have” en “nice to have”? De meningen hierover verschilden en verschillen. De antwoorden zijn afhankelijk van aan wie de vraag wordt gesteld. Een consultant of cloud architect is natuurlijk veel positiever over de rol van CB’s dan een onderneming die incidenteel wat extra cloud capaciteit of applicaties nodig heeft. Die laatste kan inmiddels namelijk gebruik maken van een marktplaats van zijn datacenter of cloud aanbieder dat uitgebreider en simpeler te bedienen is dan een aantal jaren geleden.

Grotere ondernemingen met veel cloud gebruik zien de waarde van een CB wel in. Daar is het belang zo groot dat een interne CB de voorkeur geniet boven de externe CB. Een andere ontwikkeling is dat MSP’s veel vaker de eindklanten voorzien van cloud based diensten. Om daar tot het beste aanbod te komen opereren ze steeds vaker zoals een CB zou doen. De scope is daarbij niet per definitie beperkt tot SaaS diensten.

Een CB als overbodig bestempelen kan dus voorkomen, maar er zijn genoeg situaties waarin een persoon of afdeling feitelijk opereert als CB. Of de term dan ook gehanteerd wordt is een detail.

Groeimarkt

Wat geen detail is, is de marktpotentie voor CB’s. Als de meest brede definitie wordt gehanteerd is het een miljarden markt. Volgens MarketsandMarkets een die tussen 2017 en 2023 jaarlijks gemiddeld 17,3% groeit. Eind 2023 zou de mondiale omzet $15 miljard bedragen.

Op de onderzoeksmethode en claim van M&M kan worden afgedongen. Het laat echter onverlet dat “everything and anything” CB inspeelt op een bestaande en groeiende marktvraag.

Het rapport stelt dat zowel het MKB als de input van Nederlandse cloudbrokers zijn meegenomen. Beiden zijn voor internationaal georiënteerd marktonderzoek geen vanzelfsprekendheid. Voor een Nederlandse IT ondernemer, op zoek naar new business kan het leiden tot het stellen van de vraag: “Meer aandacht besteden aan het adviseren en regelen van cloud diensten voor de klanten is dat nodig om te overleven of is dat aanbod waar geen vraag tegenover staat?”