Covid-19, Cloudfest en de rest

Vrijdagochtend heeft de organisatie van Cloudfest bekend gemaakt dat door Covid-19 de 2020 editie niet doorgaat. Dat is uiteraard vervelend voor exposanten, sponsors en bezoekers. Het drukt de IT sector op een complexe afhankelijkheid die voor velen nooit relevant was. Mogelijk zal daar nu verandering in komen.

MWC en claims

Toen de organisatie van MWC (Mobile World Congress) op 12 februari bekend maakte dat de beurs niet doorging was dat rijkelijk laat. Twee weken daarvoor waren namelijk al door de pers de eerste signalen opgevangen dat sommige grotere deelnemers de aanwezigheid heroverwogen. Dat pas na het officieel bekend worden van het wegblijven door toonaangevende exposanten als Nvidia, LG, Ericsson en Amazon de organisatie aan de rem trok heeft veel vragen opgeroepen. Inmiddels is bekend dat de GSMA hoopte op een verbod door de lokale overheid. In dat geval zouden namelijk alle schadeclaims kunnen worden afgewenteld. Die fout heeft Barcelona niet gemaakt en de GSMA zal dus zelf een oplossing voor de claims en extra kosten moeten vinden.

Of de MWC in 2021 in een gelijke vorm en omvang als voorheen zal plaatsvinden is dan ook nog maar de vraag. Er is gewoon veel geld en goodwill verbrand. Tegelijk heeft het gedupeerde exposanten gedwongen te improviseren. Voor de externe communicatie en promoties zijn nu andere kanalen gevraagd.

Cloudfest

Dat Cloudfest  geen doorgang kan vinden is onvermijdelijk gelet op de snelle opmars van Covid-19 door Europa. Waar de GSMA tot twee weken voor het begin van MWC wachtte met het afblazen, doet Cloudfest dit 18 dagen voor de start. Die paar dagen extra zijn meer dan een detail, voor het boetevrij annuleren van hotelkamers en vluchten zijn 2 weken vaak het absolute minimum.

Wat voor MWC en de telecom sector geldt, gaat ook op voor Cloudfest en de hosting, datacenter sector. Exposanten worden met de neus op feiten gedrukt. Zij zijn het grootste event voor de sector, de plaats om met primeurs te komen en veel contacten aan te halen voor 2020 kwijt. Alles en iedereen die Cloudfest ziet als peiler voor de sales en marketing in EMEA zal de plannen moeten bijstellen.

OCP

Vrijdag 28 februari heeft het OCP team laten weten dat de 2020 Open Compute Project Global Summit niet zal doorgaan. Deze summit zou deze week al moeten plaatsvinden. Dat de OCP organisatie zolang heeft gewacht is een slechte zaak. Men wist immers al langer dat er een inreisverbod gold en dat een groot deel van de deelnemers banden heeft met, of zelf komt uit, de VRC. Al deze partijen zullen zich nu afvragen of OCP in de huidige vorm nog kan blijven bestaan. Als platform om de techniek te promoten heeft het goed werk verricht. Een summit organiseren is toch echt wel een andere discipline.

Indringende vragen

Voor een groot deel van de IT sector (andere sectoren vallen buiten de scope van dit artikel) geldt dat tenminste een kwartaal lang de communicatie moet worden afgeremd. Alleen al daardoor zullen alle jaarprognoses moeten worden bijgesteld. Dat is een van de redenen waarom de beurzen zo heftig reageren. Dat die omzetprognoses ook onder druk staan omdat er bottlenecks bij de productie en levering van hardware gaan ontstaan spreekt verder voor zich.

Maar het grootste probleem voor nu is dat iedere IT ondernemer antwoord moet vinden op de indringende vragen. Hoe kom ik aan de kennis en leads die ik normaal via beurzen opdoe. Kan ik eigen geplande activiteiten laten doorgaan als Covid-19 Cloudfest en de rest onmogelijk maakt?