Cybersecurity extra vatbaar voor Brain Drain in 2022?

Volgens Forrester kan 2022 het jaar worden van brain drain rond alles dat met cybersecurity te maken heeft. Het is een van de vele voorspellingen die dit bedrijf rondbazuint en ook deze roept om een reactie.

Twee redenen genoemd

De reden voor de brain drain is volgens Forrester tweeledig. Men is het werk zat en de carrière mogelijkheden zijn te beperkt. Elk van deze argumenten klinkt op het eerste gezicht realistisch. Maar wie iets meer afstand neemt zal al snel zien dat dit ook buiten de IT de neiging vroegtijdig op te stappen groter dan is ooit.

Heel veel werknemers zijn namelijk de laatste 18+ maanden tot de conclusie gekomen dat het oude patroon van werken op kantoor, reistijd, conferenties bezoeken erg veel nadelen kent. Door het verplicht thuiswerken zijn de schellen van de ogen gevallen. Dat is in zo goed als elke sector geconstateerd. Werkgevers hebben door de toegenomen fysieke afstand minder mogelijkheden te sturen en te controleren. Voor sommige functies geldt dat als een verlies, bij IT is dat eerder een pluspunt voor de werknemer.

Maar tegelijk is in de IT door het remote werken het aantal gewerkte uren nog meer toegenomen. Speciaal deze sector heeft veel meer werk naar zich toe getrokken of toebedeeld gekregen. Logisch ook, want tijdens de lockdowns is de afhankelijkheid van IT maximaal en het aantal incidenten in ieder geval diverser.

Dat die hoge werkdruk in de privé omgeving nadelig kan uitwerken is bekend. Het vertaalt zich inderdaad door een hoger percentage job hoppers en switchers. Wat dat betreft kan er inderdaad sprake zijn van een brain drain. Effectief is dat alleen mogelijk als een grote groep de sector verlaat en de instroom minimaal is. Forrester verwacht dat dit het geval is. Maar of het daarbij om alle IT security functies in alle landen gaat?

Doorgroeimogelijkheden

Wat evenzo onduidelijk blijft is de claim dat de doorgroeimogelijkheden te beperkt zijn. Als er een sector is waar iemand met ambities snel elders aan de bak komt en daarbij een paardensprong maakt dan is het wel de IT security hoek. Personen die zich juist volledig willen verdiepen in een onderwerp en daarom doorgroeien minder belangrijk vinden komen in deze sector juist ook veel meer voor dan elders.

Al met al is wat Forrester beweert over een brain drain wat dubieus. Het is mogelijk, maar er zijn ook redenen te benoemen waarom het zeker niet de hele groep betreft. Bij nader inzien blijkt er nog iets anders mee te spelen. Deze voorspelling sluit namelijk naadloos aan op een andere publicatie van Forrester. Daarin wordt opgeroepen meer te automatiseren, omdat dat tot betere resultaten leidt. Ook bij IT security. Dus die brain drain die Forrester voorspelt is ook een geval van preken voor eigen parochie.