pixabay-cyber-police-officers-polizei

Cyberverzekering factor drie duurder na sucesvolle hack

In een strafzaak tegen een criminele bende claimt het slachtoffer een schadevergoeding omdat zijn cyberverzekering veel duurder is geworden. Het is niet meer dan een detail in de procedure, maar wel een die voor een groot deel van de markt belangrijk is. Het heeft alles te maken met de vraag hoe zinvol en betaalbaar een dergelijke verzekering is.

De rechtbank in Amsterdam besteedde tien zittingsdagen aan de zaak tegen een groep die zich vooral bezig hield met de handel in verdovende middelen. Meerdere personen van die groep maakten zich ook schuldig aan het bezit van en de handel in vuurwapens. Ook intimidatie, afpersing en aanzetten tot vrijheidsberoving worden genoemd. Dat zijn min of meer de vaste onderdelen van elke strafzaak tegen cokehandelaren.

Computervredebreuk

Er is in dit geval echter ook sprake van het (mede) plegen van computervredebreuk. Men heeft tegen forse betaling een medewerker van een havenbedrijf in Antwerpen een USB stick met malware laten steken in een werkstation. Doel was op die manier toegang het terrein, de planning voor containers en de verdere vrachtafhandeling te krijgen.

Het is niet de eerste keer dat computervredebreuk en cokehandel in een rechtszaak voorkomen. Tot nu toe waren dat achter gescheiden zaken. Het digitaal inbreken is zo te zien niet eerder toegerekend aan de personen die ook in de cokehandel zelf zaten.

Cyberverzekering

Wat ook een primeur lijkt te zijn is dat er in een vonnis wordt ingegaan op de cyberverzekering van het slachtoffer, in dit geval het havenbedrijf. Men is redelijk snel achter de hack gekomen, maar heeft veel tijd moeten besteden de schade te herstellen.

De kosten van die operatie zijn grotendeels bij de verzekeringsmaatschappij neergelegd. Die reageerde daar in ieder geval op met een verhoging van de polis en het eigen risico. Citaat:

Voorts heeft mr. Krumpelman een nadere toelichting gemaild waaruit volgt dat de premie van de nieuwe verzekering daadwerkelijk € 70.000,- bedraagt en de premievrijstelling (eigen risico) € 25.000,-, ten opzichte van een premie van € 13.970,- en een premievrijstelling (eigen risico) van € 10.000,- voor de oude verzekering.

Het havenbedrijf wil die meerkosten voor de verzekering op de criminelen verhalen. De rechtbank wijst die claim af. Men zal daarvoor zelf een procedure moeten starten. Daarmee lijkt dit detail van de rechtszaak naar de achtergrond te verschuiven. De opgelegde celstraffen van 8 jaar en meer trekken terecht meer aandacht.

Maar voor iedereen die iets doet of overweegt met het verschijnsel cyberverzekering is dit een welkome bron van informatie. Het gaat hier immers over een actuele zaak op de Europese markt met bedragen in Euro’s en niet in USD. Het antwoord op de vraag wel of niet verzekeren kan door dit vonnis extra worden onderbouwd.

(link vonnis 1, vonnis 2,vonnis 3)