CyrusOne

CyrusOne – expansie of in de etalage

Bij CyrusOne zou iets aan de hand zijn. Dat gerucht volgt daags nadat hier is gewezen op de beslissing van datacenter- en netwerkexploitant GTT Communications externe hulp in te roepen om de schuldenlast te verlaten. Het lijkt erop dat die melding het startschot is voor meer veranderingen in de datacentersector.

Expansie

CyrusOne heeft in Nederland nog geen grote zichtbaarheid. Eind 2018 maakten partijen bekend kavels te hebben gekocht op enige afstand van Schiphol. Daar zou het 72MW aan datacenter capaciteit willen ontwikkelen verdeeld over twee gebouwen. Het heeft daarna zelf nog bekend gemaakt in Middenmeer percelen te hebben gekocht. Over de activiteiten in Frankfurt was vorige week ook iets te melden. Daar gaat de schop de grond in voor de derde locatie. Als die af is gaat er nog in Londen iets open en daarna komt Nederland aan de beurt. Ambitieuze expansieplannen dus en dan komt het met de zichtbaarheid van zelf wel goed.

Etalage

Bovenstaande roadmap laat zich slecht combineren met het nieuws dat vrijdag in de VS bekend werd. Het aandeel schoot meer dan 8% omhoog na een bericht van Bloomberg. Daarin stond dat CyrusOne door meer dan een partij is benaderd om te worden overgenomen. Om die reden zou CyrusOne nu een externe partij in de arm genomen hebben om de verkoopopties te onderzoeken.

Wie dan

Stel dat het gerucht deels of geheel op de waarheid berust, dan is de grote vraag wie of wat een bedrijf van deze omvang kan kopen. De geschatte marktwaarde is op dit moment $7,9 miljard. Dat zal de horde niet zijn. De horde is dat met +45 datacenters, waarvan een deel in de EU, CyrusOne niet door een van de concurrenten kan worden gekocht. De monopolie regels zullen eisen dat een deel van de datacenters moet worden afgestoten, zoals dat ook het geval was toen Telecity werd overgenomen.

Bloomberg rept zelf over KKR als een van de partijen in een consortium dat interesse heeft getoond. Dat zou betekenen dat er niet een koper is, maar dat meerdere partijen samenwerken om de CyrusOne over te nemen. Of dat ook impliceert dat daarna de boel onderling wordt verdeeld blijkt nog uit geen enkele melding. Dat zal ook een van de punten zijn waar CyrusOne nu over na denkt. Wil het als geheel verder of is het mogelijk de organisatie op te knippen zonder klanten te verliezen. Als het verder wil dan kan dat op zelfstandige basis, maar het kan ook de geïnteresseerde partijen proberen te overtuigen grootaandeelhouder te worden. In het geval van verkoop gaat het bedrijf mogelijk van de beurs.

Beweging

Hoe het ook zij, de datacentersector is volop in beweging. Sommige partijen kiezen eieren voor hun geld en geven (min of meer gedwongen) de zelfstandigheid op. Anderen gaan voor samenwerking. Er is zo te zien ook een aantal bedrijven dat aansluiting zoekt bij financials, waarvan sommige de reputatie hebben alles al een lange termijn investering te beschouwen en anderen, waaronder KKR gekend zijn om de quick wins.

Door alle aandacht voor deze drie groepen krijgt een soort datacenters te vaak te weinig aandacht. Dat zijn de datacenters die er bewust voor kiezen zelfstandig te blijven. Nederland heeft er daar gelukkig nog een aantal van. Het zal geen toeval zijn dat die elk ook bekender zijn dan bijvoorbeeld CyrusOne.