DCD2019

Data Centre World – om de koers van de sector te begrijpen

De 6e editie van Data Centre World is integraal onderdeel van de TechWeek Frankfurt die op 13 en 14 november plaatsvindt. Dat is logisch, want alle technische innovaties zijn afhankelijk van data, compute power en connectiviteit. Datacenters zijn daarvoor letterlijk onmisbaar. Tegelijk is het een schakel in de keten waar kritisch naar gekeken wordt.

Winst door participatie

Datacenters staan volop in de schijnwerpers. De sector blijft groeien en tegelijkertijd wordt duidelijk dat grenzen in zicht komen. Op zowel Europees als nationaal en regionaal niveau wordt sector beleid geformuleerd om datacenters beter in te passen in de bestaande structuren. Of het nu gaat om energiebeleid, draagvlak creëren voor innovaties of de druk op de arbeidsmarkt. Bouwers, beheerders en gebruikers van datacenters hebben steeds minder mogelijkheden zich buiten discussies over dit soort thema’s te houden. Door actiever te participeren is er voor de bedrijven een hoop winst te behalen. Dat is pas mogelijk als ze over de juiste kennis beschikken.

Herkenbaar – en toch anders

Data Centre World, deel van TechWeek Frankfurt, biedt een goede basis om kennis te nemen van de issues die nu spelen en die nog op de sector afkomen. Uit de lange lijst van onderwerpen en sprekers zijn er twee gekozen. Die illustreren hoe uiteenlopend de onderwerpen zijn waarmee een datacenter mee te maken gaat krijgen. Dr. Umaima Haider van de Universiteit van East London stelt in haar talk de vraag welke impact van de digital age op datacenters krijgt en al heeft. Daarbij is uiteraard stil te staan bij het stroomgebruik van datacenters, maar tegelijk zal ze ook aanstippen dat zonder datacenters de moderne samenleving tot stilstand komt.

Paneldiscussie

Dr. Haider zal in een paneldiscussie dieper ingaan op een ander herkenbaar onderwerp dat hoog op de agenda staat: de arbeidsmarkt. In tal van sectoren lijkt sprake van structurele krapte. Datacenters behoren tot die groep. Als we zo afhankelijk zijn van datacenters zal er dus een effectieve methode moeten worden gevonden om personeel te werven en vast te houden. Dat kan waarschijnlijk alleen maar als helemaal aan de voorkant van dat traject wordt ingegrepen. Datacenters moeten of zelf het personeel gaan opleiden, of ze moeten de eisen beter belegd weten te krijgen in het curriculum.

OCP

John Laban, een van de bekendste gezichten van het OpenCompute Project team in Europa is een andere spreker die wijst op herkenbare thema’s. Daarbij geeft hij direct aan dat we vooral moeten leren er anders naar kijken. Laban is niet gevraagd waar zijn talk over zal gaan. Wel is gevraagd wat hij de bezoekers op de voorhand wil meegeven. Zijn reactie was: “We need to tell a different story in the data centre industry to refocus attention from energy efficiency to decarbonisation.“ Dat antwoord past naadloos aan bij wat hij daarvoor al aangaf: de sector moet bekende issues vanuit andere invalshoeken bekijken. Dat is volgens hem manier op vooruit te komen.

Twee sprekers en drie onderwerpen. Het laat zien op Data Center World over uiteenlopende onderwerpen gesproken wordt. Daarbij claimen de organisatie en sprekers niet de waarheid in pacht te hebben en de markt het enige juiste antwoord te bieden. Veel meer is het de bedoeling gedurende de twee dagen de sector, inclusief toeleveranciers en gebruikers, de onderwerpen voor te leggen die bepalend zijn voor de richting die de sector voor de komende jaren kiest.

Noodzakelijke kennis en internationaal karakter

Data Centre World zorgt voor het bij elkaar brengen van internationale marktpartijen en experts. Zo kan de sector kennis vergaren en uitwisselen. Het internationale karakter maakt het event daarom extra interessant voor Nederlandse IT bedrijven en specialisten die willen weten welke buitenlandse trends nog op onze markt zichtbaar zullen worden. Het vergaren van die noodzakelijk kennis wordt de bezoekers makkelijk gemaakt. De toegang tot TechWeek Frankfurt is gratis en de gekozen locatie is makkelijk bereikbaar.