abraxas

Datacenter reductie

De recente veranderingen in het Nederlandse datacenter landschap zijn aanleiding voor de vraag of het aantal datacenters netto nog verder zal toenemen. Voor zowel een bevestigend als ontkennend antwoord zijn argumenten te vinden.

Meer datacenters

Het meest gehoorde argument voor een verdere toename van het aantal datacenters in Nederland is dat de markt blijft groeien. Markt is daarbij synoniem voor een breed scala van actoren. Beleggers die datacenters als een goede investering zien, hyperscalers die de connectiviteit in het land onweerstaanbaar aantrekkelijk vinden en bestaande exploitanten die uitbreiden zijn voorbeelden van die actoren.

Een andere groep stakeholders die vertrouwt op een verdere toename van het aantal datacenters is te vinden in de hoek van de bedrijven die IoT hoog op de agenda hebben staan. Hier leeft d verwachting dat de combinatie van IoT en edge computing ook zal leiden tot een ongekende toename van het aantal datacenters. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het hierbij om kleine locaties gaat. Die kunnen zo klein (een halve of zelfs kwart container) zijn dat ze door menigeen niet tot de reguliere datacenters gerekend gaan worden.

Minder datacenters

Er zijn ook geluiden te horen – toegegeven die zijn beduidend minder luid – dat de toename van het aantal datacenters zal afremmen en zelfs omslaan. In Nederland is de laatste jaren een aantal kleinere en oudere datacenters al uitgefaseerd. Omdat er nog steeds wordt bijgebouwd en dan vooral groot en opvallend is de uitfasering van de kleineren onder de radar van de pers gebleven. Toch zijn er tot dit voorjaar een klein dozijn locaties te noemen waarvoor geen reclame meer wordt gemaakt.

De overname van NLDC door DWS zou een reden kunnen zijn waarom het afbouwen van datacenters in Nederland wel op de radar komt. NLDC heeft in het verleden meermaals aangegeven dat de zes locaties onderling sterk verschillen en niet allemaal aan de zelfde eisen voldoen. De verwachting bij de concurrentie is dat DWS zal beslissen niet met alle zes locaties door te gaan.

Zwitserland

Het vrijwillig afstoten van datacenter capaciteit zou voor Nederland een nieuwe situatie zijn. Uniek is het niet, in Zwitserland is een situatie die daar enigszins mee te vergelijken is. De Alpenrepubliek heeft volgens deze bron +100 datacenters. Dat de bron in Nederland 255 locaties telt is reden voor voorzichtigheid. De definitie van een datacenter zal dit te hoge aantal voor Nederland verklaren. Het doet echter niets af aan de volgende constatering. Abraxas (IaaS, SaaS, consultancy voor o.a. overheden) had tot afgelopen jaar twee eigen datacenters. Door het overnemen van VRSG werd dat aantal verdubbeld. Recent maakte het bekend dat die overname niet helemaal aan de verwachtingen voldoet. Later dit jaar worden twee locaties gesloten en wordt ruimte bij een extern datacenter gehuurd.

2 plus 2 datacenters is dan 2 DC’s plus 1 Virtueel DC. Hoe goed Abraxas de voordelen van deze operatie ook beschrijft: het voert een reductie van locaties en vierkante meters door. Op een zelfde wijze schuiven ook andere datacenters met aantallen locaties en vierkante meters.

De pers kan deze veranderingen niet minutieus bijhouden, mede omdat niet alle bedrijven het noodzakelijk vinden daarover te communiceren. Datacenter reductie kan plaatsvinden zonder dat het echt opvalt, in Zwitserland net zo als in Nederland.