Amsterdam-plaats-OpenTopo

De andere ophef over datacenters en energieverbruik

Op 12 juli maakten Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer bekend de komst van nieuwe datacenters vooralsnog aan banden te leggen. Een storm van protest uit de sector volgde. De zorg van de gemeentes over het energieverbruik van de sector en de impact daarvan op de rest van de regio noemt die sector overtrokken. Ook wordt gesteld dat dit de eerste keer is dat het spel zo hard wordt gespeeld.

Dat Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer zich zorgen maken over het energieverbruik van een specifieke sector klinkt inderdaad apart. Het gaat daarbij echter om alles dat daarmee te maken heeft. De benodigde capaciteit is een, wat er aan afval wordt geproduceerd is een ander punt. Dat laatste punt is verder uit te splitsen. Om aan de energievraag te kunnen voldoen moeten de energiecentrales in de regio flink produceren, daarbij komt afval vrij (CO2 en reststoffen) die niet goed zijn voor het milieu. De energieconsumptie in de datacenters zelf leidt ook weer tot afval. De restwarmte kan nog steeds niet worden benut en dat wordt als vermijdbaar afval gezien.

Niet uniek

Het Nederlandse probleem wordt als uniek bestempeld. Dat is het echter niet. Wie de moeite neemt de niet landelijke media door te lopen komt vaker berichten tegen over datacenters die voor overlast zorgen en daardoor aan banden worden gelegd. Het is daarbij in de regel nog voor de bouwfase (nieuwbouw of uitbreiding) dat de zaak escaleert. En terwijl niet alle bouwstops zijn te traceren kan worden gesteld dat hier een mogelijke verklaring is voor het grote aantal aankondigingen van nieuwbouw en het keer op keer lagere aantal realisaties.

Pueblo, Colorado

Een recent voorbeeld van voorgenomen nieuwbouw die niet in lijn te brengen is met milieuvoorschriften is te vinden Pueblo in de Amerikaanse staat Colorado. Daar wil AX2 Data Centers voor $100 miljoen nieuwe gebouwen neerzetten. Het grote probleem is de energievoorziening. Er is in de regio Pueblo maar een centrale en die is kolen gestookt.

Het datacenter dat gebouwd gaat worden heeft een grote stroombehoefte. Het is namelijk een dedicated cryptomining DC. Op dit moment is er (schijnbaar) geen manier om op die plek voldoende duurzaam opgewekte energie te leveren. Het gevolg is dat de lokale productie van steenkool opgeschroefd gaat worden. Dat levert al een grotere milieubelasting (stof). Die massa maakt een extra stroomproductie mogelijk om het datacenter de 60MW capaciteit te kunnen laten benutten.

Door dit ene datacenter zijn de regionale duurzaamheidsdoelstellingen in een keer en voor de langere termijn om zeep geholpen. Dat zorgt op gemeentelijk niveau voor ophef die weinig onderdoet voor wat we in en om Amsterdam waarnemen.

De situatie hier is dus minder uniek dan delen van de sector willen doen geloven.