AVG-GDPR-europe

De AVG misbruiken om verloren documenten te verkrijgen

De AVG biedt de mogelijkheid inzicht in correspondentie en andere documenten te krijgen. Van die optie kan misbruik worden gemaakt, zo blijkt uit een zaak die voor rechter in Krefeld kwam.

Bron van het onderstaande bericht is Datenschutz-Notizen, een Duitse website die uitsluitend privacy gerelateerde berichten publiceert. In dit geval was het de uitspraak van een lagere rechter in Krefeld uit oktober 2021. Dat de zaak pas zo laat opviel kan te maken hebben met de mogelijkheid van beroep instellen. Zo ver is het duidelijk niet gekomen. De klager haalde op alle punten bakzeil.

Geschil met de verzekering

De directe reden waarom de klager naar de rechter stapte is een geschil met de verzekeraar. Klager was van mening dat de premies onterecht en verkeer waren verhoogd. Aantonen kon hij/zij dat echter niet, want de oude polisbladen waren niet meer voorhanden.

Artikel 15 AVG

De oude polisbladen waren waarschijnlijk nog wel bij de verzekeraar aanwezig. Die weigerde echter alles te verstrekken. Klager deed andermaal een verzoek via een advocaat en gebruikte daarvoor artikel 15 van de AVG “Recht van inzage van Betrokkene”.

De verzekeraar is gesommeerd alles vanaf 2011 te verstrekken, inclusief alle calculaties waarop de premie is gebaseerd.

Oordeel

De rechter komt tot het volgende oordeel. Het is duidelijk dat de klager van mening is dat de premie niet klopt. Verzoeken om informatie hierover zijn in principe toegestaan. Wat echter niet is toegestaan is daarvoor de gevolgde route te gebruiken. De AVG is voor iets anders bedoeld dan het herstellen van gaten in de eigen administratie.

Ook op andere punten wordt de klager in het ongelijk gesteld. Bij al die punten is sprake van het misbruiken van het recht. Deze mislukte poging is ook nog eens een dure grap. Klager moet naast de eigen kosten ook die van de verzekeraar betalen.

Datenschutz-Notizen merkt tenslotte nog droogjes op dat de AVG dus geen vrijbrief is om documenten die men verloren is op een slimme en vooral gratis wijze weer te verkrijgen. Iedereen is voor zijn eigen data archief en back-ups verantwoordelijk.