cloud

De cloud verlaten zou maar weinig voorkomen – klopt dat?

cloudHet Amerikaanse WikiBon bracht dit weekend onderzoek naar buiten dat aantoont dat de cloud verlaten amper voorkomt. Terug uit de cloud migreren zou een mythe zijn die het team, dat gelieerd is aan de website SiliconAngle, heeft ontkracht. Op zowel claim als onderbouwing is de enige kritiek mogelijk nodig.

Definitie

De kritiek op dit onderzoek van Wikibon begint met de definitie. “Cloud repatriation” staat volgens die bron voor het uit de publieke cloud halen van workloads. Deze worden vervolgens (weer ) ondergebracht in een eigen on-premise datacenter.

Die definitie dekt de vlag redelijk, maar niet geheel. Dat het in bijna alle gevallen gaat om vertrek uit een publieke cloud omgeving klopt. Desondanks moet worden opgemerkt dat het ook kan gaan om vertrek uit een private cloud. In die gevallen kan sprake zijn van dedicated cloudspace van een hyperscaler of andere cloudaanbieder. Het kan ook nog eens gaan om de faciliteiten die door een colo datacenter onder de naam “private cloud” worden aangeboden.

Vervolgens schrijft men over verhuizen naar de eigen datacenter omgeving. Dat is voorzien van het label “on-premise”. In Nederland heet die combinatie standaard serverruimte of rekencentrum. De onduidelijkheid van de definitie heeft te maken met de techniek en er is ook een semantisch issue.

Beperkte focus

Bij het lezen van het artikel en het bekijken van de video valt nog iets op. De onderbouwing met cijfers ziet er goed uit. De omzetgroei van alle grote spelers hint inderdaad op een zeer gering animo de publieke cloud weer te verlaten.

Wie lijst van aanbieders de revue laat passeren ziet echter iets dat wijst op een te beperkte focus. Het onderzoek noemt, met uitzondering van Alibaba, alleen maar Amerikaanse aanbieders. Daar verder op in zoomen leidt tot enige verbazing.

EU niet op de radar

Bij de redenen die Wikibon noemt waarom men de cloud verlaat hebben mist een groep argumenten. Iedereen in de EU kent die. Elke hyperscaler die vanuit de Amerika de EU wil bedienen hoort die ook te kennen. Sterker nog, de drie grote Amerikaanse spelers hebben er de handen aan vol. Het gaat om het verbod bepaalde data in een niet-EU omgeving te plaatsen.

Uiteraard kan worden geopperd, dat die kennis verhindert dat men überhaupt van de publieke cloud gebruik gaat maken. Dat klopt, maar omdat Brussel, internationale en nationale toezichthouders de teugels geleidelijk maar zeker aantrekken krijgen steeds bedrijven er mee te maken. Het optuigen van steeds meer cloudzones in de verschillende EU lidstaten is een daar een directe reactie op.

Binnen de EU zijn er echt bedrijven en instellingen die het zekere voor het zekere nemen en daarom grotendeels afscheid nemen van de hyperscalers en de publieke cloud verlaten. Op wereldschaal is dat in omzet uitgedrukt niet veel. De nieuwe business en omzet van de hyperscalers zal dat verlies ook wel compenseren. Maar het is een deel van de markt dat Wikibon simpelweg niet op de radar had en ook niet meer zal krijgen.