Cloud-IMAG201410

De eigen cloud van Apple bestaat niet en de communicatie kan beter

Cloud-IMAG201410Apple is in Californië gedagvaard om de claim dat de iCloud de eigen cloud van het bedrijf is (bron). In de aanklacht staat dat het bedrijf gebruik maakt van de Amazon, Google en Microsoft clouds. De klanten zijn daarmee fout geïnformeerd. Centraal in de zaak staat het begrip “eigen”, dat is iets dat ook in Nederland wel eens vragen oproept.

In de uitingen van SaaS of IaaS aanbieders staat altijd wel iets over de achterliggende cloud. Afhankelijk van het aanbod komen ook de datacenters ter sprake. De informatie die wordt verstrekt is redelijk summier. Alle aanbieders benadrukken dat de data en applicaties veilig staan. Het opsommen van ISO en andere certificeringen is gemeengoed.

Transparant communiceren

Waar lang niet iedereen transparant over communiceert is in welke cloudomgeving de applicatie staat en waar de data komt te staan. SaaS aanbieders hanteren makkelijk het begrip “eigen cloud”. Dat klopt, maar het is niet per se het hele verhaal. De SaaS applicatie zal namelijk waarschijnlijk op een IaaS platform staan. Is dat een eigen platform of een dienst die men zelf weer afneemt? Het laatste is natuurlijk wel zo makkelijk en vooral ook verstandig.

Iets dergelijks is ook te zien bij de omschrijvingen van de datacenters waar men staat. De suggestie dat het om een “eigen” locatie gaat wordt vaak gemaakt. Toch is er wel een serieus verschil tussen een eigen datacenter en het huren van een paar racks of zelfs een eigen cage in een bestaande ruimte.

B2B en AVG

De ervaring leert dat bij B2B dienstverlening naar de klant toe wel transparant over deze zaken wordt gecommuniceerd. Dat moet ook wel, want de klant moet weten waar hij voor tekent. Daarnaast is er niet het onbelangrijke detail van de verantwoordelijkheid (trefwoord: AVG) dat hem eigenlijk dwingt door te vragen als de beoogde leverancier niet duidelijk genoeg is.

B2C ander verhaal

Maar in de B2C is het een heel ander verhaal. De consument wordt weliswaar tegenwoordig beter geïnformeerd omdat diezelfde AVG dat feitelijk vereist. Toch kan hij nog steeds makkelijk op het verkeerde been worden gezet. Wat dat betreft is het Amerikaanse verwijt over de iCloud omschrijving in Nederland net zo valide. Apple vertelt de Nederlandse klanten niet dat het zaken doet met derden voor de dienstverlening. Het wekt ook hier de suggestie dat er sprake is van “eigen” clouds.

Die “omissie” zal in dit land niet snel leiden tot een class-action lawsuit. Het is desalniettemin onverstandig naar consumenten toe onvolledig te communiceren. Daarnaast wekt het argwaan als een bedrijf claimt dat iets “eigen” is en het blijkt slechts een huurder te zijn. Met een regel tekst waarmee Apple zegt met derden samen te werken voor de cloud kan het ergernis en meer voorkomen.