pixabay-bank-note-209104 Euro

De grootste uitdaging voor IT dit jaar heet rente

De IT sector claimt makkelijk voor elke uitdaging wel een oplossing te hebben, maar nu al is duidelijk dat er geen IT fix is voor de hogere rente. En uitgerekend die wordt de komende periode de grootste bedreiging uitdaging voor de sector.

Rekensom

IT heeft uiteindelijk een beperkt aantal hoofddoelen. Processen makkelijker, sneller en daarmee goedkoper laten verlopen hoort daarbij. De vraag of de aanschaf van IT loont is wat dat betreft een makkelijke rekensom. Aan de ene kant de uitgaven en aan de andere kant de besparingen, waardoor geld en middelen voor andere zaken kan worden ingezet.

Bij de aanschaf van IT wordt, net als bij andere productiemiddelen, ook gelet op de totale kosten gedurende de economische levensduur. TCO is de term die daarbij hoort en de lezer bekend zal zijn. In de TCO calculatie wordt naar de rente gekeken. Afhankelijk daarvan kan gekozen worden voor aankoop, huur, lease of een andere vorm van financiering.

Voor alle afnemers van IT is het de afgelopen jaren makkelijk geweest. De rente was laag, dus de TCO bepalen was in dat opzicht makkelijk. Aanbieders van IT speelden op de lage rente in door het aanbod van financieringsvormen uit te breiden.

Rente omhoog

Sinds vorig jaar is de rente echter gestegen. Per eind 2022 stond de Amerikaanse federale rente op 3,5 procent. Dat lijkt weinig, maar het is de grondslag waarop elke commercieel aanbod is gebaseerd. Die rente gaat dit voorjaar verder omhoog, althans dat is de verwachting van een aantal experts. Voor de zomer kan die 6 procent bedragen. De verhoging van 2,5 procentpunt gaat volledig worden doorbrekend in de percentages die banken en dergelijke hanteren. De stappen die de Amerikaanse centrale bank neemt worden gevolgd door de ECB.

Elke TCO onderuit

Hierdoor wordt elke bestaande TCO onderuit gehaald. Iedereen zal zijn huiswerk opnieuw moeten maken. Nu al zijn er indicaties dat door het oplopen van de rentes op basis van die 3,5 procent bedrijven gaan schaven en bijstellen. Het langer gebruiken van hardware door de hyperscalers heeft echt niet alleen met duurzaamheidsdoelstellingen te maken. Men stelt de aanschaf van nieuwe hardware uit om geld te besparen en de rentekosten te drukken.

Er zijn over de jaren de nodige modellen ontstaan om de vraag naar hardware op niveau te houden. Hardware as a Service is daar een voorbeeld van. Ook dat is aanbod waarin een rentecomponent zit verwerkt. Het ligt voor de hand dat de tarieven van HaaS omhoog gaan en dat heeft dan direct een remmende werking op de uitrol ervan. Gaan IT gebruikers dan weer meer hardware zelf aanschaffen? Als ze genoeg geld in kas hebben is dat zeker een optie. Aankloppen bij de bank blijft ook mogelijk, maar lenen is duurder geworden.

Weinig ervaring

Het lijkt een detail, maar de opwaarste beweging van de rente is een factor die de IT sector hard raakt. Weinigen hebben ervaring met een dergelijke fase in de economie. De kans is daarom aanwezig dat fouten gemaakt worden, bij aanbieders en afnemers. Dan heet het dat het bedrijf ten onder is gegaan aan de gewijzigde marktsituatie.