De impact van een pandemie op IT projecten

Dat de huidige pandemie impact heeft op IT projecten is logisch. Maar wat er precies gebeurd is niet altijd duidelijk. Het aantal onderzoeken hierover is nog steeds beperkt. Het is tot op heden vooral ook vanuit een hard- of software vendor beredeneerd. Misschien is deze meting van Capgemini DACH daarom wel beter.

Naast elkaar leggen

Er zijn twee onderzoeken van Capgemini die het beste naast elkaar gelegd kunnen worden om inzicht te krijgen over de impact van de pandemie op IT projecten en plannen. Er is de trendstudie 2020 die in februari van dit jaar is uitgekomen (zie afbeelding) en er is recent een update verschenen. In beide gevallen is de input van C-level en andere hoge IT medewerkers uit de DACH landen de basis van de bevindingen. Aan het eerste onderzoek hebben 120 personen deelgenomen. De update van dit najaar is gevoed door 144 personen.

Het verschil tussen de twee rapportages is op een aantal punten groot, wat te verwachten viel op basis van andere rapportages. Maar tegelijk zijn er ook indicaties dat niet alles is veranderd door het Covid-19 virus. De valkuil daarbij is dat niet naar de precieze verdeling van budgetten en taken wordt gekeken.

Meer budget – maar let op

Dat 48,4 procent van de groep nu aangeeft dat het IT budget voor het komend jaar (2021 dus) te verhogen wijkt niet veel af van de eerdere meting. Maar let op, dat geld wordt nu wel veel meer voor het inrichten van het andere werken ingezet. Er wordt dus met bestaande en nieuwe budgetten geschoven. Die ontwikkeling is overigens niets meer dan logisch.

Andere of minder projecten

Dat achter het verhaal van gelijke (27,3 procent) of hoger budgetten meer schuil gaat blijkt ook uit de vraag of alle projecten nog wel doorgaan. 55 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft hier aangeven dat er met budgetten is geschoven om de impact van het Covid-19 virus het hoofd te kunnen bieden.

Bij 42 procent van de deelnemers is sprake van een of meer projecten die op de lange baan zijn geschoven. 25 procent heeft projecten die zijn gestopt. 18 procent kent een of meer projecten met vertraging. 45 procent geeft aan dat er voor projecten andere maatregelen zijn getroffen.

Bij deze laatste vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Als het een ding duidelijk maakt is dat er flink geschoven is met zowel budgetten als prioriteiten van IT projecten.