ntld-gtld

De link tussen China en daling registraties onder gTLDs

Na een toename van het aantal gTLD registraties eind 2021 en beging 2022 is weer de daling ingezet. Daarmee lijkt zicht het beeld te bevestigen dat het registeren van domeinnamen veel meer speelt dan het gebruik. Bij registraties onder een gTLD draait het vooral om “beleggen” en “speculeren”.

Verisign – EURid

Bij een daling van de economische activiteiten valt te verwachten dat er ook minder domeinnamen worden geregistreerd. Er komen immers minder nieuwe bedrijven en producten op de markt. Bij Verisign is dat zichtbaar. Het laatste kwartaal stond het aantal .net registraties onder druk. Minder nieuwe registraties en minder renewals zijn een indicatie dat de markt enigszins pas op de plaats maakt. Het aantal registraties onder dit TLD nam met 350.000 af. EURid liet dan weer een ander beeld zien. Onder .EU  was in 2021  een bescheiden groei van het aantal domeinnamen  (0,9%).

gTLD

Minder bescheiden en onopvallend zijn de veranderingen on de gTLD. Dat staat voor alle nieuwere domeinnaamextensies. Dat kunnen de geografische zijn (.Berlin), maar ook woorden of fantasie begrippen zoals .XYZ.

Sinds 2017 is bij de gTLD’s een duidelijke golf beweging zichtbaar. Miljoenen registraties worden op kwartaalbasis doorgehaald. Daarna volgt een kleine correctie. Over de langere termijn laat de lijn een daling zien. Het grote aantal doorhalingen in een steeds beperkte periode laat zien dat het gaat om enorme batches met domeinnamen die in min of meer de zelfde periode zijn aangevraagd. Dat is niet alleen het bewijs van een machinaal proces. Het duidt ook op een type registrant. De houders van deze namen zijn geen ondernemers die de namen nodig hebben voor een dienst of product. Het gaat om handelaren, en dat kunnen de registrars zelf zijn, die op deze manier hopen veel te kunnen verdienen aan het doorverkopen van een reeds bezette domeinnaam.

China

Dat verschijnsel komt overal ter wereld voor en is dus niet beperkt tot de gTLDs. Verschil is echter wel dat bepaalde gTLDs uitsluitend in Azië worden vastgelegd en verhandeld. De economische problemen in China hebben dan ook aantoonbare gevolgen voor het aantal registraties onder het gros van de gTLDs. De opleving van registraties eind 2021 viel samen met het vieren van de teugels in China. Nu er dit voorjaar weer lockdowns zijn ingesteld neemt het aantal registraties minder toe dan het aantal doorhalingen. Tel daarbij het beknotten en ontmoedigen van online gaming en andere online diensten door de overheid. Dat maakt het ook minder verstandig te beleggen in domeinnamen.