werkplek

De milieu footprint van een werkplek en veiligheid

De afgelopen twee jaar had de werkplek van een groot deel van de werkzame bevolking een andere milieu footprint dan voorheen. Nu de mogelijkheden terug naar kantoor weer toenemen is dat extra reden nog eens goed naar dat aspect te kijken.

Het massale overhevelen van werkplekken naar de huisomgeving is een operatie geweest van mondiale omvang. Hierbij is de meeste aandacht steeds uitgegaan naar de direct toewijsbare punten over het functioneren van die thuiswerkplekken.

Stroombehoefte

Vragen als: is er genoeg hardware, is elke werkplek wel veilig en hoe is de toegang tot het kantoornetwerk geregeld zetten de toon. Terecht ook, maar het verschuiven van de werkplekken leidt ook tot een verschuiving van de plekken waar de stroombehoefte toeneemt. En daarmee is het punt van de milieu footprint bedoeld.

Een aantal bedrijven heeft – in de regel uit puur commerciële overwegingen – calculaties gepubliceerd over de verschillende footprints. Verhuurders van commercieel vastgoed zullen daar met afgrijzen naar gekeken hebben, want als het puur om de kosten van een werkplek gaat pleit alles voor blijvende promotie van de thuiswerkplek.

CO2 footprint

Er is ook een ander soort kosten dat bij de calculaties betrokken kan worden. Dan gaat het echt over de CO2 footprint. Werknemers met minder woon-werkverkeer via OV of eigen gemotoriseerd vervoer zorgen voor een lagere CO2 uitstoot. Greenpeace gaf begin 2020 al aan dat bij een dag per week thuiswerken in Duitsland 1,6 miljoen ton CO2 zou worden geproduceerd.

Combinatie met veiligheid

Dat klinkt als een reductie die makkelijk te realiseren zou moeten zijn. Bij die calculatie is echter verzuimd de besparing een andere positieve effecten te linken. Het is namelijk goed mogelijk het verlagen van de milieu footprint te combineren met een hogere veiligheid van data en werkplek.

Het afbouwen van eigen serverruimtes is onder invloed van de pandemie in landen als Duitsland in een stroomversnelling gekomen. Meer veiligheid en meer mogelijkheden via cloud of andere gevirtualiseerde omgevingen waren de doelen. Veel minder is genoemd dat het ook direct impact heeft op de stroomrekening. En die laatste was en is echt niet altijd gebaseerd op de afname van groene stroom. Dat is voor datacenters inmiddels wel bijna altijd het geval.