marktplaats

De onmisbare online marktplaats

Steeds duidelijker wordt dat een online presence of marktplaats het verschil kan maken. Het Covid-19 virus maakt veel activiteiten onmogelijk. Er moet daarom vaker worden uitgeweken naar een online omgeving. Hierdoor hebben bedrijven die al een serieus online aanbod hebben nu een voordeel op de concurrentie die achterloopt.

Marktplaats of webshop

Bovenstaande kan op twee manier worden gelezen. Het begrip marktplaats kan worden gezien als een synoniem voor webshop. Een marktplaats kan ook de virtuele omgeving zijn waar een partij zijn partners en leveranciers bijeenbrengt.

Een marktplaats is dus niet perse gelijk aan een webshop. Wel geldt dat wie een van die twee al voor maart up-and-running had geluk heeft. Wie pas sinds een paar weken daarmee aan de slag is, of bij wie dat nog in de steigers staat, heeft een lastige wedstrijd voor de boeg.

Marktplaats

Virtuele marktplaatsen zijn al jaren bekend in Nederland. De grote Amerikaanse cloudaanbieders hebben daar de eerste stappen gezet. Vervolgens zijn de Nederlandse spelers met iets dergelijks gekomen. Het concept is inmiddels ook in andere sectoren bekend.

Over het succes van dit soort marktplaatsen wordt door de beheerders regelmatig gecommuniceerd. Met uitzondering van de beursgenoteerde bedrijven is het lastig te achterhalen of die successen echt wel zo groot zijn. Wel is duidelijk dat iedereen het beschouwt als een peiler van de onderneming. Het eco-systeem dat zo wordt gebouwd en beheerd draagt bij aan onderscheidend vermogen en een groter aanbod van diensten of producten.

Noodzaak

Op dit moment is het onmogelijk evenementen als roadshows, dealerdagen of vakbeurzen te organiseren. Het communiceren met klanten, partners en leveranciers is daardoor lastiger. Dat geldt helemaal voor wie gewend meerdere partijen aan elkaar te koppelen. De staande praktijk informeel de koppen bij elkaar te steken in de marge van een activiteit met het oog op een gezamenlijk aanbod. Dat is lastig voor de aanbieders die het betreft.

Het is nog lastiger voor de prospects en klanten. Zij die kunnen terugvallen op een functionerende marktplaats van het datacenter of de serviceprovider hebben het makkelijker. Het totale aanbod is zichtbaar vanuit een bekende en vertrouwde omgeving. De noodzaak van het exploiteren of aanwezig zijn op een marktplaats is daarmee aangetoond.

Webshop

Voor webshops, B2B of B2C, gaat min of meer hetzelfde verhaal op. Wie daar nu pas mee bezig is moet opboksen tegen een enorme hoeveelheid concurrenten. Die hebben een bewezen trackrecord op dit punt en kunnen zo de klanten makkelijker paaien.

Iedereen een online marktplaats?

Nederland gaat er prat op een koploper bij internetgebruik te zijn. Toegegeven het aantal huishoudens met goed breedband is echt hoog. Het aantal ondernemingen met een dito aansluiting ook.

Het verhaal is wel iets anders als naar de online activiteiten wordt gekeken. Niet iedereen heeft een website, die meer is dan het digitale visitekaartje. Dat was immers niet nodig, voor al die middenstanders die gewend waren de meeste omzet via het fysieke kanaal te maken. Nooit hebben zij stilgestaan bij de mogelijkheid dat de die optie zou wegvallen.

Voor de online marktplaats geldt het zelfde, al is het aantal partijen die dat hoort aan te spreken een stuk geringer. Begin 2020 hadden alle grotere Amerikaanse cloudaanbieders en hosters een marktplaats. Als ze er niet een hadden, dan waren ze op de marktplaats van bijvoorbeeld de grote distributeurs te vinden.

Het beeld voor de puur Nederlandse aanbieders van dit soort diensten is anders. Hier zijn nog bedrijven, jong en oud, klein en groot, te vinden die fors achterlopen. Meer dan het eigen aanbod op de eigen website is niet te vinden. Namen van partners en zinvolle diensten van derden die aansluiten op het eigen portfolio zijn niet zichtbaar.

De kans dat zijn op dit moment en later blijvend omzet verliezen omdat anderen de onmisbare online marktplaats wel voor elkaar hebben is groot.