Cloud-IMAG201410

De publieke cloud verlaten

Dat er ontwikkelingen zijn, zoals het bewust verlaten van de cloud, weinig persaandacht blijft verbazen. Is het onderwerp te weinig prikkelend of te complex?

 

 

Terug in de tijd

Toen cloud diensten vanuit Amerika in Nederland en de EU werden aangeboden ging het aanbod gepaard met enkele stevige beweringen. Op basis van de Amerikaanse data werd de markt voorgehouden dat alles op termijn bij publieke cloud aanbieders zou worden ondergebracht.

Wetenschappelijke onderbouwing van die claim is er nooit geweest. Het waren vendoren die het brachten en zich daarbij gesteund wisten door een paar gerenommeerde bureaus. Aanbieders en de commerciële analisten hebben zoals bekend de plank misgeslagen. Er was (en is) enthousiasme voor publieke cloud. Het is een oplossing voor een deel van de IT behoefte, niet de gehele. Concurrentie van andere methoden, oplossingen en niet Amerikaanse aanbieders blijft aanwezig. Om diverse politieke, juridische en economische redenen is die in de EU en daarbuiten zelfs fors toegenomen.

Hybride is inspelen op de markt

Inspelend op die – voor hen onverwachte – ontwikkeling hebben de eerder genoemde partijen een nieuwe communicatie lijn ontwikkeling. Publieke cloud wordt nog steeds gepromoot, maar nu als een van de peilers voor een “hybride strategie”. Het is opzettelijk een brede noemer. Bijna elke aanbieder kan zijn kijk op cloud en IT beschrijven met hybride. Zonder al te veel gezichtsverlies kan dankzij dat begrip op de actuele en reële marktvraag worden ingespeeld.

Die vraag is in de EU anders dan in de VS of Azië. Het verschilt per sector en zelfs per tussen gelijke sectoren in meerdere landen. Maar voor de aanbieders en de door hen betaalde onderzoekers maakt dat weinig uit: iedereen is immers geholpen met “iets van hybride cloud”.

Uit de cloud

De marktbeschrijving zou daarmee kunnen worden afgesloten ware het niet dat er ontwikkeling is die niet goed past in het hybride concept. Die ontwikkeling is het verlaten van de publieke cloud. Het gaat daarbij om bedrijven groot en klein, maar ook overheden, die er voor kiezen geen gebruik te maken van een van de peilers van “hybride cloud”.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof deze bedrijven uit de cloud gaan. Bij een betere bestudering van de cases blijkt dat niet helemaal te kloppen. De oplossing waarvoor gekozen wordt is namelijk ook gebaseerd op cloud, maar dan op een andere dan de publieke cloud.

Private cloud – meer grip

Migreren uit een publieke cloud omgeving betekent in de regel dat de er wordt gekozen voor oplossingen waarbij de eigenaar meer grip krijgt op zijn data (en/of applicaties). De voordelen van publieke cloud, met name de schaalbaarheid, zijn features waar men geen afscheid van wil nemen. Alles onderbrengen in een private cloud is daarom de meest voor de hand liggende scenario bij een migratie uit de publieke cloud.

Lokale IaaS Provider

Private cloud is daarbij een containerbegrip geworden. Men kan bij een IaaS provider private cloud capaciteit afnemen. In de regel bepaalt die aanbieder de plekken waar data data komt te staan (de datacenters) en de hardware die wordt ingezet. Dergelijke private clouds aangeboden door nationale of lokale spelers hebben in het totale cloud gebruik een interessant en groeiend marktaandeel. Om meerdere redenen is het echter een aanbod dat weinig de aandacht trekt. Daardoor wordt deze optie nog te makkelijk over het hoofd gezien. De markt denkt bij private cloud op IaaS basis snel aan het handvol internationale aanbieders

Eigen datacenter

Een andere invulling van het begrip private cloud die geldt als bestemming bij migraties uit de publieke cloud is gebaseerd op eigen hardware. Leveranciers van datacenters, datacenters zelf en een groot aantal hardware vendoren opereren hier min of meer los van elkaar, met het  hetzelfde doel voor ogen. De techniek maakt het mogelijk ook op bescheiden schaal een private cloud omgeving te bouwen en exploiteren (*). Hier zijn datacenters actief die het bestaande colo portfolio uitbreiden met een private cloud aanbod.

Nog interessanter is de ontwikkeling serverruimtes (de on premise IT faciliteiten) uit te bouwen tot “mini datacenters”. De eigen hardware en software kan op een zelfde flexibele schaal worden ingezet als bij externe datacenters. Deze invulling van de IT behoefte leidt tot een zeer lokale en private cloud omgeving. Naar een dergelijke omgeving migreren vanuit een publieke cloud is iets dat voorkomt, maar dan niet als een 1:1 transitie. In regel maakt men gebruik van een externe locatie  voor redundantie. Desalniettemin is het een prikkelende gedachte dat van data terug gaat naar de plek waar de is ontstaan en bewerkt. Daarbij neemt men (bijna?) alle voordelen van grootschalige publieke cloud over.

(*) Er is ook de mogelijkheid van een VDC, Virtueel Datacenter. Dat is uiteraard ook een goede basis voor een eigen cloud dienst. Echter zal lang niet iedereen met een private cloud behoefte kiezen dat doen op basis van een ‘eigen” VDC.