Nederland - Provincies

De verschraling van de Nederlandse tech publicaties en hosting markt

Nederland - ProvinciesHet Nederlandse aanbod van hosting diensten en tech publicaties lijdt onder verschraling. Dit proces was al langer zichtbaar, maar dit jaar lijkt er van een versnelling sprake te zijn. De langere termijn trend is dat er steeds minder aanbieders zijn voor beide takken.

Publicaties

Tech publicaties en hosting zijn natuurlijk twee echt afzonderlijke vormen van bedrijvigheid. Beiden zijn overigens wel zeer breed. Tot de eerste categorie behoren tijdschriften en websites met nieuws en achtergronden. Maar ook websites die overzichten en prijsvergelijkingen van technische diensten, zoals hosting, weergeven zijn tech publicaties.

Het aanbod van die brede groep is dit jaar met meerdere titels afgenomen. Webwereld heeft dit voorjaar het licht uitgedaan en recent viel te lezen dat de ispgids er ook mee ophoudt. In het buitenland zien we die ontwikkeling overigens ook.

Wat voorbij de grens dan niet zichtbaar is, is dat sommige titels andere eigenaren krijgen. In Nederland hebben de websites en uitgaven van Datacenterworks, Cloudworks, Infosecuritymagazine met Districomm een nieuwe eigenaar gekregen. Vorige week werd bekend dat DutchITChannel een nieuwe meerderheidsaandeelhouder heeft. Deze ontwikkeling leidt vooralsnog niet tot een verschraling van het aanbod, maar wel tot een concentratie van de titels en uitgaves bij een kleiner aantal uitgevers.

Hosting

En precies dat laatste is ook het geval in de Nederlandse hostingmarkt. Blue en TWS blijven doorgaan kleinere hosters over te nemen. Dat zijn de twee partijen die het meest opvallen, omdat ze er actief over communiceren. De overgenomen partijen blijven op het eerste gezicht bestaan. Als ze een registrar waren dan blijven ze dat ook vaak.

Dat geldt niet voor de kleinere partijen die daar anderen worden overgenomen. Het aantal deelnemers van de SIDN, de registrars, zal dit jaar dan ook verder afnemen. Daarvan kan worden gezegd dat het een verschraling is die zich eveneens in het buitenland afspeelt.

Nederlandse draai

Het aanbod verschraalt en toch gebeurt het op een andere manier dan in de buurlanden. De draai die Nederlandse ondernemers in deze twee sectoren geven aan de begrippen overname en consolidatie is bijzonder. Voor de markt lijkt er daarom weinig te veranderen.

Toch is goed als de klant en de lezer weet dat er achter alle namen en titels steeds minder partijen schuilgaan. Die concentratie zal ook hard nodig zijn om de huidige onduidelijke periode te kunnen doorstaan.