DENIC-Taetigkeitsbericht_2019_DE pdf

DENIC 2019 jaarverslag

DENIC-Taetigkeitsbericht_2019_DE pdfDe registry voor .DE DENIC heeft vorige week het 2019 jaarverslag online gezet (PDF). Het kan melden dat het afgelopen jaar het aantal registraties met iets meer dan 120.00 is toegenomen. Tegenover die plus staat een reductie van het aantal eigen medewerkers en het aantal registrars.

Groei en krimp

Voor DENIC stond de teller van geregistreerde domeinnamen op de laatste dag van het jaar 2019 120.110 hoger dan het jaar daarvoor. Met 16.324.855 domeinen is de daling die in 2017 en 2018 plaatsvond gecompenseerd. In procenten uitgedrukt is de stijging met 0,7% te verwaarlozen. Dat is een indicatie voor een verzadigde en volwassen markt.

Als de markt bijna geen groei meer kent en veel processen zijn geautomatiseerd dan DENIC met minder mensen opereren. Er stonden per 1 januari 2020 drie medewerkers minder op de loonlijst dan een jaar geleden. DENIC telt 106 medewerkers. Het is daarmee fors kleiner dan Nominet dat vorig jaar 202 personen op de loonlijst had staan, en ongeveer even groot als SIDN.

Concurrentie

Een van de meest interessante onderdelen van het DENIC jaarverslag is het stuk over de concurrentie door social media. Dat domeinnamen last hebben van de grote internationale aanbieders wordt al jaren beweerd. Tegelijk is het hebben van een eigen domeinnaam een manier om ook op YouTube en co beter herkenbaar te zijn en daar meer verkeer van te ontvangen.

De stelling van DENIC is dat social media ondanks de bekende beperkingen en intensieve “data mining und social profiling” bij de generaties Y en Z zeer geliefd zijn. Het zijn bedrijven en organisaties die dit wel minpunten vinden. Tegelijk zijn zij in staat tot een “multi-channel” aanpak te komen daardoor de eigen website met de eigen domeinnaam als vertrouwd baken dient.

Rekensom en verhoudingen

Dat betoog over domeinnamen versus social media is nog te volgen. De rekensommen die volgen zijn dat minder. Waarom het zinnig is het aantal facebook accounts in Duitsland te delen door het aantal .DE domeinnamen blijft onduidelijk. Evenzo is niet helder waarom men schrijft dat het aantal gebruikers van messenger diensten met meer dan 10% is afgenomen.

Veel duidelijker is de grafiek over de TLDs in Duitsland. 61% gebruikt primair of uitsluitend een .DE. Dat de nTLDs een marktaandeel van 2% noteren is om een andere reden goed te weten. Volgens DENIC verklaart dat namelijk een deel van de daling van de afgelopen jaren. Sommige .DE registraties zijn schijnbaar opgegeven om met een lokaal Duits nTLD verder te gaan. Vooralsnog is die groep te gering om enige serieuze impact op de de verhoudingen in de Duitse markt of de positie van DENIC te hebben.

Overigens kan de  impact van het Corona virus op de regio TLDs ook  groot genoeg worden om in het jaarverslag van DENIC over 2020 te worden genoemd.