LeanICT-TheShiftProject2019

Digitalisering en stroomverbruik

Enkele dagen geleden wees Holger Schmitt in een tweet op de verdere stijging van het stroomverbruik door de digitalisering. Dat was meer als uitleg dan als waarschuwing bedoeld. De grafiek die hij daarbij gebruikte verwijst naar een recent Frans onderzoek dat nog niet eerder in Nederland is genoemd.

Denktank

Schmitt is verbonden aan de TU Darmstadt en bekend van publicaties over de digitalisering van werk en leven. PWC en andere grote consultancy organisaties doen evenzo een beroep op hem als de Duitse overheid en Brussel. Als Schmitt een externe bron in zijn tweets en artikelen noemt kan er van worden uitgegaan dat het serieus materiaal is.

Dat is ook het geval bij de grafiek die hij gebruikte in zijn tweet. De data daarvoor komt van een Franse denktank die onderzoek doet en publiceert over de stappen die nodig zijn om te komen tot een meer duurzame samenleving.

In 2019 heeft The Shift Project een rapport uitgebracht over de noodzaak te komen tot betere omgang met ICT. Wat we moeten doen om tot minder verbruik, hoger efficiency en natuurlijk meer hergebruik te komen staat in 90 pagina’s uitgelegd (PDF). Het data waarover men beschikt is serieus. Bij elke aanname wordt uitgegaan van een worst case – best case en gemiddeld. Dit is duidelijk geen rapportage met een commercieel belang.

Digitale stroomverbruikers

In het rapport staat ook de bron van Schmitt’s tweet. Dat datacenters goed zijn voor 19% van de stroomproductie zal wellicht verbazen. Het is daarom goed naar de legenda te kijken. Men is uitgegaan van het stroomverbruik voor digitalisering. Consumenten verbruiken 20% en dat is dan de optelsom van alles waarvoor ze online zijn. Datacenters zijn volgens die methodiek dus de een na grootste “digitale stroomverbruiker”.

Schmitt is met die cijfers aan de slag gegaan. Zijn grafiek laat een ontwikkeling in de tijd tot 2030 zien. Opvallen doen de datacenters en “endgeräte” (enduser devices). Datacenters gaan steeds meer stroom gebruiken. De consequenties daarvan zijn bekend, kijk maar naar Amsterdam en de Haarlemmermeer polder.

Inschattingsfout

Wie denkt dat de krimp van het stroomverbruik door enduser devices een goede ontwikkeling is, die wellicht iets te maken heeft met meer datacenter (cloud) diensten maakt overigens een inschattingsfout. Het stroomgebruik van dat soort devices neemt af, maar die van mobiele devices neemt juist weer toe. Wat de grafiek van Schmitt daar laat zien is een verschuiving. Het rapport van The Shift Project staat daar ook uitgebreid bij stil. Voor iedereen die zakelijk of privé met duurzaamheid te maken heeft loont het te lezen van deze denktank heeft geschreven. Het helpt in ieder geval inschattingsfouten te voorkomen.