justice-2071539-rechter-rechtbank-rechtspraak

Domeinnaam die inbreuk maakt – opzet of geval van ID fraude?

justice-2071539Via Boek9 is er een zaak bekend gemaakt die lijkt te gaan om een domeinnaam die inbreuk maakt, maar de rechter komt tot de conclusie dat dit het gevolg is van ID fraude. De zaak is om nog een reden het lezen waard. De klagende partij is namelijk de KvK, die hiervoor ook al een WIPO procedure doorliep.

Eerdere WIPO zaak over inbreuk

Afgelopen zomer schreef Technite over het geschil tussen de KvK organisatie en het bedrijf Vliet B.V. Dat is de houder van een domeinnaam <zakelijkuittreksel.nl> waarnaar wordt verwezen door de domeinnamen <kvk-uittreksel.nl>, <kvk-uittreksels.nl>, en <uittreksels-kvk.nl>.

Met de WIPO procedure zijn de drie laatst genoemde namen overgedragen aan de KvK. Het kort geding van oktober 2020 draait om de eerste naam <zakelijkuittreksel.nl>. Op basis van de WIPO zaak is al een beeld te schetsen van de gang van zaken. Een groot deel daarvan is voor het kort geding weer te sprake gekomen. Nu krijgt het verhaal echter een hele andere wending. De B.V. die is gedaagd is namelijk verschenen voor de kort geding rechter. Het bedrijf heeft indertijd niet gereageerd op de WIPO oproep schriftelijk te reageren.

Standpunt KvK

De KvK stelt onder andere dat

De domeinnamen zakelijkuittreksel.nl en kvk-uittreksels.nl staan op naam van [X] BV. Dat betekent dat [X] BV de houder is van deze domeinnamen en daarmee verantwoordelijk én aansprakelijk is voor deze domeinnamen en de onrechtmatige inhoud die op de onderliggende websites wordt gevoerd. U wordt hiervoor in rechte aansprakelijk gehouden en de schade (waaronder de gemaakte en te maken juridische kosten) die door de KvK geleden wordt als gevolg van deze websites kan op [X] BV worden verhaald. Dit zal de KvK dan ook niet nalaten.

De directeur van Vliet B.V. heeft daarop laten weten dat de domeinnamen niet van hem zijn, niet door hem zijn aangevraagd.

Rechter oordeelt

Alle vier de websites hebben de zelfde lay-out. Dat daar dus een partij achter zit is waarschijnlijk. Maar daarmee is niet gezegd dat voor alle vier, of zelfs maar een daarvan Vliet B.V. verantwoordelijk is. Tijdens de zitting is zelfs duidelijk gemaakt dat de directeur mogelijk zonder zijn instemming als stroman is gebruikt.

Aanwijzingen daarvoor zijn contact adressen in Spanje en een gmail account. Geen daarvan is aan de business van Vliet B.V. of de directeur te linken. Het vonnis maakt ook melding van

het gebrek aan wetenschap van [X] BV en de onmogelijkheid om toegang te verlenen tot de website c.q. domeinnaam.

De rechter beslist dan ook dat alle eisen van de KvK moeten worden afgewezen, maar dat Vliet B.V. wel:

op eerste sommatie van KvK binnen de daarin gestelde termijn al hetgeen te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat deze domeinnaam om niet en zonder enige restricties aan KvK wordt overgedragen.

ID fraude of toch opzet?

De voorgaande WIPO zaak en dit kort geding leiden als ze naast elkaar worden gelegd tot de vraag of hier nu sprake is van een zeer slimme constructie of iets anders. Het verweer van de B.V kan kloppen. In dat geval hebben we te maken met een situatie die niet zo vaak opvalt, maar die heel goed vaker kan voorkomen.

Dan gaat het namelijk om het bewust misleiden van personen om domeinnamen (tijdelijk?) op hun naam te zetten. Door gebruik te maken van bestaande, legitieme bedrijven blijven fraude triggers bij registrars en registries inactief. Tegen de tijd dat de fraude wel opvalt zijn er al slachtoffers.

Het is dan een vorm van ID fraude met als doel een domeinnaam vast te leggen met het oog op verdere fraude. Dat moet  beter onderzocht  worden. Bij voorkeur voordat andere criminelen er mee aan de haal gaan.