pixabay-corona-5174671_640

Domeinnaamregistraties en de pandemie

De cijfers van Centr wijzen op een sterke daling van de groei van domeinnaamregistraties begin 2020. Een jaar later was er sprake van een fors herstel, dat ook weer tot stilstand kwam. De data is niet compleet maar roept wel de vraag op dat de link is tussen de pandemie en online activiteiten.

Direct na het duidelijk worden van de pandemie was de verwachting dat de domeinnamen en webhosting minder getroffen zouden worden. De massale verschuiving van offline naar online voor onder ander de retail zou daarvoor verantwoordelijk zijn.

Na ruim een jaar is duidelijk dat in 2020 en begin 2021 iets anders is gebeurd. Het screenshot laat zien dat de daling van de groei (!) in januari 2020 niet uniek was. Ook in dezelfde periode van 2019 was die zichtbaar. Daarvoor echter niet. Het kan dus niet anders of in die jaren was een seizoenseffect zichtbaar. De noodzaak domeinnamen te registeren is in januari lager dan in andere maanden.

De groei die tussen januari en maart 2020 is opgetekend was ook niet heel bijzonder. Pas daarna is de stijging bijzonder. Er is sprake van een later op gang gekomen extra vraag naar domeinnamen en een die per voorjaar 2021 zo te zien ook weer fors is afgenomen.

Verzadigde markt

Doordat de pandemie zoveel aandacht trekt is het langer termijnbeeld verstoord. Zonder de lockdowns en veranderde manier van werken en handelen zou de groei rond de 2 procent blijven hangen. Dat wijst op een redelijk verzadigde markt. Cijfers over de renewalrate onderstrepen dat ook.

De pandemie heeft er voor gezorgd dat er binnen de scope van Center tijdelijk sprake is van groeiversnelling tot het niveau van 2014. Data over 2021 is nog niet publiek gemaakt, maar als de daling van de groei doorzet – en daar zijn goede redenen voor – is het herstel van de markt dus van korte duur geweest. Het aantal domeinnaamregistraties is terug bij af. Het was een goede indicatie voor de disruptie die de eerste golf van de pandemie veroorzaakte.

 

(via deze link zijn meer inzichten over de markt voor domeinnamen bij Centr te vinden)