MMX-co

Domeinnamen: MMX en de Chinese markt

Afgelopen jaar is op Technite een keer aandacht besteed aan MMX (Mind + Machines). Het bedrijf slaagde er in het verliesgevende beheer van dot London aan Nominet over te dragen. Met die last van de schouders zou het zich beter kunnen focussen op “commercializing its portfolio in partnership with its expanding global network of distribution partners.” Of dat is gelukt valt op te maken uit een document dat bij de Britse beurs is ingeleverd.

Vooruitlopend op de publicatie van de echte jaarcijfers heeft MMX de beurs, en daarmee de hele markt, vast op hoofdlijnen geïnformeerd over de stand van zaken. Over de omzet doet MMX nog geen uitspraken. Wat het wel duidelijk maakt is dat er sprake is van organische groei. Het aantal klanten en registraties neemt dus toe.

Renewals en omzet

Over renewals zegt het dat de omzet daarvan 60% van de totale omzet vertegenwoordigd Onbekend is nog of het aantal renewals zo fors is toegenomen omdat er minder klanten hebben opgezegd. Het kan ook zijn dat de renewal gerelateerde omzet is toegenomen omdat de prijzen zijn verhoogd. 30% van de omzet zal uit nieuwe regstraties komen en de overige 10% is te linken aan het verhandelen van domeinnamen binnen de gTLDs die MMX beheert.

Openstaande rekeningen

In de korte “trading update” staat een bedrag dat opvalt. Afgelopen jaar heeft het van $0,6 miljoen aan openstaande rekeningen geïncasseerd. Dat is fors, maar niet het gehele bedrag dat nog moet worden ontvangen. MMX geeft aan dat er een post “aged Chinese debtors” blijft staan. Uit de woordkeuze is op te maken dat men er een hard hoofd in heeft dat geld nu nog binnen te krijgen. MMX heeft mede daarom de activiteiten op de Chinese markt teruggeschroefd. In 2017 kwam 53% van de omzet uit de VRC, in 2018 was 29%. Voor 2019 zal dat nog minder zijn.