brand-diagram_300_via_Nominet

Dot Brand fail of niche?

Over dot Brands, de mogelijkheid een bedrijfsnaam als TLD te gebruiken, wordt in Nederland amper geschreven. Dat is jammer, want er gebeurt op dat terrein het nodige dat leerzaam is voor iedereen die zich met domeinnamen bezighoudt.

Mix van factoren

De reden voor de geringe belangstelling in Nederland zal een mix van factoren zijn. .NL als TLD heeft een dominante positie heeft, het runnen van een TLD sluit niet direct aan op de daily business van de vele registrars die het land telt, het aantal grotere ondernemingen (“enterprises”) dat een dergelijk operatie kan voeren is beperkt.

Het onderwerp is meerdere malen op de agenda gezet. Met enige fantasie kan ook worden gesteld dat dot FRL en dot AMSTERDAM meer zijn dan een nTLD. Ze schurken aan tegen een dot brand omdat beiden ook bedoeld zijn om de provincie, stad maximaal te promoten.

Verhouding

Sinds de eerste dot brands actief zijn geworden is vastgesteld dat de vraag hiernaar anders verloopt dan de bedenkers bij ICANN hadden verwacht. Van de aanvankelijke 1900+ aanvragen betrof bijna een derde een geregistreerde product- of merknaam. Die verhouding is laag voor wie bedenkt dat vooral uit de hoek van de brandmarketeers de introductie is gepushed en er letterlijke duizenden waardevolle merken zijn. Deze marketeers hanteerden een beperkt aantal, maar wel logische klinkende, argumenten om te pleiten voor dot brands. Vandaag zien we nog steeds de zelfde argumenten gevoerd worden (navigatie gemak, exclusiviteit, effectiever advertentiekanaal en 100% controle over het kanaal en de data). Opvallend is  dat die promotie ook door registries wordt gedaan. Schijnbaar zijn ze eveneens op zoek naar new business

Leegloop

Er blijkt een groot verschil te zijn tussen de theoretische voordelen en de praktijk. Het aantal dot Brands groeit namelijk niet. Het aantal daalt zelfs. Verklaringen daarvoor worden zelden gecommuniceerd. Ook bij het meest recente verzoek tot opheffing (Starhub is de 48ste partij die vrijwillig afscheid neemt van het eigen dot Brand) waarop tot volgende week gereageerd kan worden ontbreekt de verklaring.

Navraag op de paar conferenties die over het verschijnsel zijn gehouden en de online publicaties hinten allemaal op “voortschrijdend inzicht” dat het handhaven van de dot Brand in de weg staat. De kosten zijn te hoog en een juiste marketingstrategie ontbreekt. De bestaande communicatie aanpassen wordt als enorme horde beschouwd en zelf vernietiging van waarde.

Het zijn deze correcties die er ook voor zorgen dat het aantal aanvragen voor dot Brands is opgedroogd. De professionals hier meenden hieraan een goede boterham te verdienen staan met lege handen.

De markt valt het niet eens op dat een wereldwijd gepromote businesscase op alle vlakken lijkt te verdampen. Wat rest is een handjevol dot Brands dat actief wordt gebruikt en een vele grotere groep die langzaam maar zeker kleiner wordt. De vraag of het een echte fail is of een nichemarkt waar slechts een handvol partijen zich thuis voelt en goede business mee maakt zal de toekomst uitwijzen.

 

(afbeelding van Nominet)