dot-hamburg

Dot Hamburg: “Wij zijn extreem veilig”

Voor registries is het steeds belangrijker de juiste uitstraling te hebben, dat geldt ook voor Dot Hamburg waar dit artikel over gaat.

Slecht voor business

Veel schimmige en foute registraties onder het tld zijn namelijk slecht voor de business. Wat dat betreft heeft een groot deel van de markt wel geleerd van de slechte start en reputatie van tld’s als dot Biz. Dat werd en wordt nog steeds massaal geblacklist.

Regels

Fatsoenlijke registries stoppen daarom tijd en energie in het laten naleven van de opgestelde regels door de registrars en houders. Betrekkelijk nieuw is dat registries in de jaarverslagen melding maken van incidenten. In een aantal gevallen wordt daarvoor zelfs een apart document opgesteld en gedeeld, het zogenaamde transparantiebericht.

Dot Hamburg

Dot Hamburg is een van de nTLD’s die hiervan gebruik maakt. Met het transparantiebericht 2019 (PDF)  wil het onderstrepen dat een domeinnaam onder .hamburg een goede keuze is. Met enige trots constateert het dat in 2019 exact nul gevallen van misbruik zijn gesignaleerd. De verklaring daarvoor wordt in het persbericht gegeven: de prijs van een dot Hamburg registratie is betrekkelijk hoog en daarom is het tld niet interessant voor criminelen. Daarnaast claimt men het registratieproces nauwgezet te volgen, om zo vroeg mogelijk te kunnen ingrijpen. Daarom is dot Hamburg in elk opzicht extreem veilig. In het bericht staat ook nog een opsomming van het aantal informatie verzoeken, onder andere met een verwijzing naar de AVG.

Wie niet verder kijkt dan de PDF file en het persbericht zal tot de conclusie komen dat dot Hamburg de zaakjes echt voor elkaar heeft. Er is echter een ander aspect en dat noemt de registrie niet. 29,8% van alle geregistreerde domeinnamen heeft als status “parked” (bron). Dat komt overeen met ongeveer 6.700 van de 22.700 domeinnamen die in de zonefile voorkomen.

Dat er met .hamburg domeinnamen geen rottigheid wordt uitgehaald heeft dus niet alleen met de prijs en het toezicht te maken. Het aantal echte actieve registraties is bijzonder klein waardoor het gewoon amper opvalt. Extreem veilig omdat cybercriminelen het te onbelangrijk vinden?