litmus

E-mail trends 2019

E-mail is zo vanzelfsprekend, dat het wel lijkt alsof daarover geen trends te melden zijn. De tijden van tientallen e-mail cliënts en honderden aanbieders zijn weliswaar voorbij, dat wil niet zeggen dat het nu een stabiele markt is met maar een paar applicaties. Het is nog steeds een markt die begrepen moet worden en waar het nodige gebeurt.

Onderzoek op laag pitje

Onderzoek naar het gebruik van e-mail is in meerdere landen op een laag pitje gezet. Daarvoor zijn verschillende redenen.

(1) Minder concurrenten

Na de consolidatie van providers en de komst van een paar grote (Saas) e-mail aanbieders is voor providers de noodzaak verdwenen het onderzoek nog te laten uitvoeren. Voor onderzoekers is met het verminderen van het aantal concurrerende mail aanbieders de businesscase voor multi cliënt onderzoek niet meer sluitende te krijgen.

(2) Reclamebord

Waar voorheen de internetproviders een quasi monopolie hadden op het verstrekken van e-mail adressen, maakt nu een aanzienlijke groep klanten gebruik van e-mail met een zelf aangevraagde domeinnaam, of de e-mail adressen van de SaaS partijen. De situatie die daardoor is ontstaan is voor de internetproviders nadelig. E-mailadressen met de providernaam waren ooit een “gratis” vehikel waarmee elke abonnee indirect reclame maakte voor de provider. Onderzoek doen naar de waarde en gebruik van dat “reclamebord” is niet meer opportuun.

(3) Wetgeving

Het idee met de provider adressen een waardevol communicatie kanaal te kunnen opbouwen is zoals bekend ook achterhaald. Wetgeving maakt het uitbuiten van die e-mail adressen ten behoeve van betaalde reclame door derden onmogelijk.

(4) Andere kanalen

Door social media en messengers geduchte concurrentie voor e-mail gebruik ontstaan. Alleen onderzoek naar e-mail doen zonder daarbij naar de andere communicatie methoden te kijken wordt als onwenselijk beschouwd.

Toch loont het

Toch loont het beter naar e-mail te kijken. Er zijn ook partijen die dat nog steeds doen. Litmus is daar een voorbeeld van. Het bedrijf heeft in juli weer een update van de permanente mail analyses gepubliceerd. De bron is een mailvolume van meer dan 10 miljard legitieme mails die zijn voorzien van de eigen trackers. Litmus is namelijk een van de grotere e-mail verzenders.

Relevant

De bevindingen hebben betrekking op mails verstuurd naar ontvangers in meerdere landen. Het is dus geen analyse van mails die binnen de VS zijn verstuurd. In de 25 pagina’s tellende 2019 update zijn desondanks niet alle resultaten even relevant voor de EU of Nederlandse ondernemingen.

Wat wel relevant is zijn in ieder geval de conclusie dat Gmail (Android en Chromebooks) de meest gebruikte e-mail cliënt over elk type device en OS is. Outlook, dat twee verschillende cliënts telt komt op gecombineerd op 11,3% uit. De vaker gehoorde aanname dat Outlook de meest gebruikte mail cliënt is, klopt dus echt niet. Voor verzenders van mail is dat wel een belangrijk punt om te onthouden.

Een ander punt dat Litmus duidelijk maakt is dat de tijden van de desktop als primaire omgeving van dedicated e-mail cliënts verleden tijd is. Dat het gebruik van webmail onder druk staat onderstreept die bevinding.

4 op de 10 mails wordt nu voor het eerste op een mobiel device geopend. Handig om te weten voor wie van plan is ellenlange nieuwsbrieven te versturen of mails overladen met graphics.

Litmus heeft naast het rapport ook een infographic beschikbaar. Voor de eerste moeten contactgegevens worden afgestaan. De infographic is zonder omwegen via de website te downloaden.