pixabay-pylon-3954871 stroommast

Equinix verbruikt in Duitsland ten minste 500 miljoen kWh – een rekensom

Equinix heeft voor komende jaren Mainova als stroomleverancier in Duitsland. Het bestaande contract is verlengd. Dat was voor beide partijen reden genoeg voor een persbericht en fotomoment. De gemoemde cijfers roepen de nodige vragen op. Het niet-groene deel van de stroommix is niet te herleiden. Wel mogelijk is de 500 miljoen groene kWh terug te rekenen naar huishoudens.

Marketing

Net als in Nederland kijkt men ook in Duitsland kritisch naar het stroomverbruik van datacenters. Dat Equinix en Mainova zich in bochten wringen om het totale verbruik en de mix onduidelijk te houden is dan ook geen toeval. Equinix is ook in Duitsland nog niet voor de volle 100% over op groene stroom. Een deel van de operaties van de nu 10 datacenter locaties is minder klimaatvriendelijk. Daarom wordt in de berichtgeving vooral gestuurd op de toekomst. Dan zullen de bestaande en nieuw te openen locaties dat wel zijn. Dan worden ook de autokilometers vergroend. Dat gebeurt vooralsnog op een zeer beperkte schaal. Dat Mainova Equinix 3 e-auto’s ter beschikking stelt zal een amper meetbare CO2 impact hebben. Het beoogde marketing effect moet groter zijn. Marketing is uiteraard ook de enige reden waarom het persbericht over de verlenging van een bestaand contract is verzonden.

Rekensom

De rekensom die te maken is op basis van de cijfers die Equinix en Mainova delen is geen marketing. Het groene stroomdeel bedraagt op jaarbasis 500 miljoen kWh. Uiteraard leidt dat tot de vraag waarmee dat te vergelijken is. In Nederland wordt standaard teruggerekend naar een vier persoonshuishouden. In Duitsland gebeurt dat ook, maar steeds vaker is een twee persoonshuishouden daar het uitgangspunt. Verder geldt dat in Duitsland koken op elektra vaker voorkomt dan in Nederland, dus het gemiddelde stroomverbruik per huishouden ligt er hoger dan in Nederland. De uitkomst van de rekensom is Equinix vorig jaar in Duitsland evenveel groene stroom van Maonvoa verbruikte als 208.000 twee persoonshuishoudens.

Wie dat vindt meevallen moet weten dat het aantal datacenters (“Rechenzenter”) in Duitsland wezenlijk hoger is dan in Nederland. Dat is weinig bekend, omdat een groot deel daarvan volgens de Nederlandse definitie geen datacenter is maar een “externe dedicated serverruimte”. Een extrapolatie van de Equinix – Mainova cijfers leidt tot voorzichtige de conclusie die ruimtes in Duitsland een stroomverbruik hebben dat overeenkomt met 700.000 doorsnee huishoudens. Dat is echt veel.