Technite logo

Erger dan het chiptekort is het verder toenemend gebrek aan personeel

Kranten en tv journaals besteden aandacht aan het chiptekort, maar lijken het groter wordende probleem met personeel over het hoofd te zien. Waarschijnlijk denken ze dat daar niets nieuws over te melden valt. Dat is onjuist, het wordt zelfs complexer.

Chiptekort verkoopt lekker

Het verhaal van het chiptekort verkoopt lekker. Fabrikanten spinnen er garen bij dat iedereen het verhaal over tekorten klakkeloos overneemt. Diepgaand onderzoek wordt er niet gedaan. Die zelfde fabrikanten hebben daar geen belang bij. De problemen die er zijn worden daardoor snel uit het verband getrokken.

Politici hebben inmiddels het onderwerp naar zich toegetrokken. Elk land en de EU ziet door die (deels) gefabriceerde ophef nu wel eindelijk in van silicon heel belangrijk is. Bestaande supply chains zijn minder robuust gebleken dan verwacht. Wat van ver komt kan er heel lang over doen en onder de streep een veel hogere prijs hebben.

Slimme fabrikanten ruiken hun kans en bieden aan overal ter wereld fabrieken te bouwen. Daar vragen ze wel een vergoeding voor. Intel vraagt van Brussel maar liefst $10 miljard in de vorm van subsidies. Dat is voor delen van de pers gelukkig een reden vraagtekens te zetten bij dat soort businesscases.

Vraag naar IT personeel

Waar nog niemand zich over uitgelaten heeft – althans niet in de EU – is de vraag hoe die chips dan ontworpen en gemaakt moeten worden. Beide stappen in het proces vergt specialisten en die zijn schaars. De vraag naar IT personeel is over de volle breedte van de sector al jaren hoger dan het aanbod. Het chiptekort is wat dat betreft niets nieuws.

Taiwan

Maar buiten Nederland, om precies te zijn in Taiwan, hebben ze ook op een andere manier met dit vraagstuk te maken. De VRC wil de kennis om silicon te ontwerpen en produceren uitbreiden. Dat past in de 2025 strategie. Het is extra actueel en noodzakelijk omdat Huawei al enige tijd door de Amerikanen  drooggelegd.

Taiwan heeft de regels aangescherpt voor het werven van personeel voor jobs in de VRC. Eind maart zijn zelfs W&S kantoren die de wet overtreden door de politie bezocht en meerdere personen zijn voor verhoor meegenomen.

Die aanpak is in Zuidoost Azië breed uitgemeten in de pers. In Europa is het amper vermeld. Toch is het iets dat indirect wel de pers heeft gehaald. Verschillende veiligheidsdiensten waarschuwen voor alle mogelijke vormen van braindrain. De lezer denkt dat vooral een het gevaar dat studenten en wetenschappers (on-)bewust kennis delen met een andere staat.

Buitenlands personeel werven

De totaal andere kant van het spectrum wordt echter nog genoemd. Het staat ook niet op de agenda van beleidsmakers. Het gaat namelijk om de mogelijkheden zelf hoog gekwalificeerd personeel te werven voor IT functies. Dat is altijd al moeilijk geweest, maar sinds januari van dit jaar is de lat nog weer hoger gelegd. Britten zijn namelijk niet meer aan te nemen als personeel. Certificeringen en diploma’s zijn niet meer klakkeloos acceptabel. Als er sprake is van speciale vereisten (VOG) is het nog lastiger om een kandidaat met Brits paspoort op die functie te krijgen. Voor tijdelijke klussen is een visum verplicht en dat is ook een drempel. Personeel van verder weg is vanwege alle Corona maatregelen helemaal onbegonnen werk. Het is dus een compete illusie te denken dat op redelijke termijn “het chiptekort” met eigen of ingevlogen personeel kan worden weggewerkt.

Kortom: het chiptekort is maar een van de problemen van dit moment voor de IT sector, maar het is wel naw verbonden aan het vraagstuk dat personeel heet. Dat vraagstuk is vanwege politieke veranderingen, de geopolitieke spanningen en de pandemie nog verder toegenomen.