eu_dots

.EU krimpt in het eerste kwartaal, want Brexit

De uitgevende instantie voor .EU domeinnamen, EURid, heeft vorige week het overzicht voor kwartaal 1-2019 gepubliceerd. In lijn met de verwachtingen staat het aantal registraties onder druk. Brexit zorgt voor een groot aantal opzeggingen. Nieuwe registraties in de EU lidstaten kunnen dat niet compenseren.

Brexit impact

De tabel laat zien wat de impact is van Brexit op de business van EURid. Het VK, met nu nog ~188.000 registraties, de zesde markt voor .EU is in een jaar tijd 41,7% gekrompen. Het afgelopen kwartaal nam die daling hard af, maar een min van 21,7% is nog altijd buitengewoon fors.

Dat Britse burgers en ondernemingen zo massaal de .EU registratie laten vallen komt omdat na Brexit het recht een .EU te houden komt te vervallen. De registratie eisen stellen immers dat de aanvrager wonende is in de EU, dan wel daar gevestigd is. Toen vorig jaar alles wees op een Brexit per voorjaar 2019 heeft EURid dan ook gecommuniceerd dat die regels er zijn en dat de Britse houders moesten gaan handelen.

Opschoning?

Brexit is inmiddels twee keer uitgesteld en de regels die EURid moet handhaven zijn verder niet gewijzigd. Het VK is nog een EU lidstaat en het voeren van een .EU is gewoon mogelijk. Toch is er een enorm aantal registraties opgezegd. Het zijn er ook zoveel dat de vraag is of hier sprake is van veelal geparkeerde domeinnamen die nu overboord zijn gezet. Als dat het geval is dan leidt de onrust over Brexit tot een opschoning van zonefile.

Gibraltar

In de tabel van EURid staat een ander gebied dat gekrompen is. Gibraltar, waarvan de burgers en bedrijven net als het VK na Brexit geen .EU meer kunnen voeren, heeft afgelopen jaar de helft van de registraties overboord gegooid en dat tempo is maar gering verminderd. Dat in de zelfde periode het aantal registraties op Cyprus hard is toegenomen en beide mini gebieden deels de zelfde business faciliteren (online gambling) kan toeval zijn. Het kan ook betekenen dat een deel van de business is verhuisd en daarbij zijn dan ook de domeinnamen overgedragen of gewijzigd.