EURid logo .EU

EURid in 2019 – Brexit impact niet enige dat opvalt

EURid heeft vorige week een nieuwe Quarterly Update beschikbaar gesteld. Omdat dit het vierde kwartaal van 2019 beschrijft geeft het een aardig beeld over heel 2019. Dat was een jaar waarin EURid door Brexit wederom veel registraties zag verdwijnen. Wie naar de cijfers kijkt in plaats van de tekst ziet wel meer zaken opvallen.

Communiceren over Brexit

2019 is voor EURid geen gewoon jaar geweest. Meerdere keren heeft het in opdracht van de Europese Commissie moeten communiceren over de impact van Brexit. Die boodschap werd tenminste drie keer aangepast. Gewone EU ingezetenen en ondernemers zal dat amper zijn opgevallen. Iedereen met een woon- of vestigingsadres in het VK of Gibraltar moet het wel zijn opgevallen. Als zij het nieuws zelf niet volgden moeten ze (hopelijk) via de registrars op de hoogte gehouden zijn van de ontwikkelingen. De impact was ook zonder feitelijke Brexit al duidelijk zichtbaar: het aantal .EU registraties door personen en ondernemers die (nu dan) per eind 2020 buiten de EU vallen is fors afgenomen. Dot EU is daardoor netto gekrompen.

EURid zal geen stelling nemen in de politieke discussies over Brexit. Het zal de uitstroomregels opstellen en het proces begeleiden. Daarnaast moet hoe dan ook de business doorgaan. Dot EU’s worden in alle andere landen nog gewoon geregistreerd en verlengd. Die processen mogelijk maken zou de core business moeten zijn, veel meer dan Brexit.

 

Churn

Uit de Quarterly Update kan worden opgemaakt dat de organisatie zich vooral mee bezig wil houden het de verdere uitbouw en alles dat daar bij komt kijken. Zo hoort dat ook. Maar de cijfers laten ook zien dat er meer nodig is dan alleen uitbouw. Wie de cijfers anders rangschikt ziet direct dat het niet alleen de VK en Gibraltar zijn die op jaarbasis een forse krimp hebben laten zien. Deze weergegeven tabel laat de top 10 van krimp zien.

 

Geen uitleg

Is het raar op te merken dat de churn in Roemenië, Bulgarije, Litouwen en Polen opvalt, net als dat het opval dat er geen tekst en uitleg wordt gegeven? Voor elke registrar is het nuttig te weten wat op die markten speelt, zodat gelijke situaties sneller worden herkend en gepareerd.