europol

Europol succes tegen scammers en money mules

Europol en politiediensten uit onder andere Ierland maakten recent bekend op grote schaal tegen 419 scammers en money mules te zijn opgetreden. In de Ierse pers wordt gesproken over 4.000 money mules in het land, waarvan er meer dan honderd zijn opgepakt.

Het enorme aantal moest gecontroleerd worden, maar het lijkt te kloppen. 4.000 personen die in Ierland voor tot wel $64 miljoen hebben witgewassen en doorgesluisd. In dit geval is het echt nodig de communicatie van zowel Europol als de Ierse politie door te nemen, de aantallen zijn gewoon onvoorstelbaar groot.

419 scammers

Wat blijkt: de wortels van deze bendes die hiervoor verantwoordelijk zijn liggen in West Afrika. Het gaat dus inderdaad om 419 scammers uit onder andere Nigeria en de buurlanden. Een deel van de kopstukken zouden woonachtig zijn in Zuid Afrika, daar zijn ze opgepakt.

419 is maar een deel van de business. Elke variant is echter op het zelfde gebaseerd, geld aftroggelen en dat zo snel mogelijk onzichtbaar maken. De omvang van de operatie van deze criminelen blijkt uit het aantal in beslag genomen sim kaarten. Europol spreekt over 12.000 stuks. Wederom een aantal dat direct geverifieerd moet worden omdat het ongeloofwaardig hoog is, maar ook dit klopte.

Ieren en andere Europeanen

Die 4.000 geldezels is toch wel het aantal dat de meeste indruk maakte. Door artikelen in de Ierse pers is de indruk gewekt dat het gaat om Ierse studenten, daklozen en werkelozen. Dat blijkt maar een deel van het verhaal. Europol en de Ierse politie schrijven dat de bendes geldezels in meerdere Europese landen ronselden. Zoiets valt te verwachten, want dat is al decennia het geval. Maar deze bendes lieten de geldezels naar Ierland komen. Daar werden op basis van vervalste documenten rekeningen geopend bij Ierse banken. Bij welke banken dat geweest is blijft onduidelijk, maar het lijkt alsof ergens (aanvankelijk?) de fraude detectie onvoldoende heeft gewerkt.

“Money mules are also recruited in other EU countries and flown to Ireland where they are given false KYC (Know Your Customer) documents (Proof of address etc…), they open accounts and hand the accounts over to their herder. […] talian, British, Portuguese, Maltese, Dutch and Belgian IDs have been identified as used in this enterprise. “

Ouderwetse  online criminaliteit

Wat deze zaak belangrijk maakt, is dat het laat zien dat er naast ransomware ook nog steeds “ouderwetse” vormen van criminaliteit zijn. Het zijn vormen die alleen maar kunnen bestaan in het digitale domein. Net zo als dat het zaak blijft niet op elke link te klikken is het nodig bij elk telefoongesprek en mail met verzoeken extra alert te blijven. Het simpele feit dat er voor $64 miljoen schade aan een bende is toe te schrijven zegt genoeg over de omvang van deze georganiseerde misdaad rond scammers en money mules.