3_Business_Infographic_search_preview

FEMA claim: 40% van het MKB failliet na een groot incident. Klopt dat wel?

Hurricanes die in het zuiden van de VS aan land komen richten daar al eeuwen grote schade aan, volgens FEMA gaan veel bedrijven daardoor failliet. Sinds een jaar of tien is duidelijk dat de schade die dan aan IT infrastructuur ontstaat ook omvangrijk kan zijn. Meerdere keren is geschreven dat het hebben van een goede IT infra de kans op overleven vergroot. Het ontbreken ervan doet de kans op faillissement exponentieel toenemen.

FEMA

Na de recente storm overlast in de VS is bovenstaande weer eens actueel. De federale overheid en die van de getroffen staten hadden vooral tips gegeven hoe men zich tegen hoogwater, stroomuitval en dergelijke kan wapenen. De website van FEMA is daarvan een goed voorbeeld. Daar, maar ook op andere plekken, staat:

40 percent of small businesses never reopen after a disaster and another 25 percent, that do reopen, fail within a year.

Meer dan 50% weg

Disaster kan daarbij elke vorm van natuurgeweld zijn, maar ook door mensen veroorzaakte bosbranden (zie ook deze infographic). De twee percentages zijn indrukwekkend. Van een winkelstraat of bedrijventerrein met alleen maar MKBs zou dus binnen 365 dagen na een tornado meer dan 50% van de bedrijven verdwenen zijn.

Dit soort cijfers zijn natuurlijk koren op de molen van bedrijven die oplossingen en diensten leveren om schades te minimaliseren. Verzekeraars voorop, maar ook IT leveranciers met disaster recovery (DR) en allerhande continuïteitsdiensten schermen graag met deze cijfers. De cijfers worden trouwens niet alleen in de VS gehanteerd. In de EU en ook in Nederland zijn er publicaties en presentaties bekend waarbij dit soort cijfers met FEMA als bron worden gebruikt.

Betrouwbaar

De vraag die bijna niemand stelt is: wat is de bron van die FEMA claim over failliet gaan ? Wie diep graaft in de online documentatie ziet verwijzingen naar andere documenten, maar nooit de bron. Wie dit ooit heeft uitgezocht of berekend blijft onbekend.

Er is dan ook enige reden voorzichtig om te gaan met die FEMA claim. In 2017 hebben onderzoekers van de universiteit van Memphis een vergelijkbare claim proberen te begrijpen. Daarbij ging het om de bewering van het congres over het zelfde onderwerp, de schade die het MKB oploopt door natuurgeweld. De onderzoekers stellen:

The research for this paper found no source for the above Congressional “finding”.

Dat het laatste begrip tussen aanhalingstekens staat is een subtiele hint.

Dilemma

Er is dus een dilemma. Overheidsdiensten, verzekeraars, IT bedrijven, iedereen hanteert cijfers en percentages waarvan de herkomst niet te bekend is. Het is dan makkelijk te roepen dat het allemaal onzin is en dat ook de “40% gaat failliet” nooit meer te gebruiken.

Maar als we dat doen, omdat we graag eerlijke cijfers willen gebruiken, ontstaat er een probleem. Het MKB is in elk land omvangrijk en mede daardoor zo moeilijk te benaderen met een generieke boodschap die door iedereen wordt begrepen. Een MKB’er wijzen op de mogelijkheden van verzekeringen BC of DraaS diensten, zonder enige cijfermatige onderbouwing van risico’s en schade gaat niet werken.

Moeten we dan maar onverifieerbare cijfers, die ooit op de FEMA website zijn beland, blijven hanteren. Of gaat iedereen iets meer zijn best doen om de meerwaarde van zijn dienst of product aan te tonen op basis van herkenbare en controleerbare onderbouwingen en cases.

Het laatste is lastig, maar in het kader van een goede band met de klant opbouwen zeker de moeite van het overwegen waard.